Rada Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2021/2022

Oskar Kanios
Bezpieczeństwo narodowe, I rok
Agnieszka Lipiec Bezpieczeństwo narodowe, II rok
Marcin Bis
Bezpieczeństwo narodowe, III rok
   
Marcin Bartczak
Ekonomia, I rok
Dominika Piotrowska
Ekonomia, II rok
Dominika Pytel Ekonomia, III rok
Klaudia Prusińska
Ekonomia, I rok, II stopień
Aleksandra Wiśniewska Ekonomia, II rok, II stopień
   
Daria Mąka
Pedagogika, I rok
Kinga Brodawka Pedagogika, II rok
Natalia Grzesik
Pedagogika, III rok
Anna Lasocka
Pedagogika, I rok, II stopień
Magdalena Farys Pedagogika, I rok, II stopień
   
  Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, I rok
  Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, II rok
  Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, III rok
   
Edyta Przydatek
Pielęgniarstwo, I rok
Ewa Osuch Pielęgniarstwo, II rok
Dominika Opala Pielęgniarstwo, III rok
Karolina Pękala
Pielęgniarstwo, I rok, II stopień
Aneta Sławska
Pielęgniarstwo, II rok, II stopień

 

Zarząd Samorządu Studenckiego

Marcin Bis
Przewodniczący Samorządu Studenckiego
Karolina Pękala Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
Ewa Osuch
Sekretarz
Dominika Opala Skarbnik
Marcin Bartczak
Członek Zarządu