Regulaminy i zarządzenia
Format Plik
Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
Regulamin studiów podyplomowych PDF ikona pdf2
Regulamin praktyk studenckich PDF ikona pdf2
Regulamin praktyk na studiach podyplomowych PDF ikona pdf2
Regulamin kształcenia na odległość PDF ikona pdf2
Regulamin Potwierdzania Efektów Uczenia się PDF ikona pdf2
Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie dokonywania zmian w programie studiów PDF ikona pdf2
Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad i trybu przyjmowania skarg, wniosków i petycji w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE nr 19/2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie terminarza roku akademickiego 2021/2022 PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE nr 26 /2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i działania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku akademickim 2021/2022
PDF ikona pdf2
ZARZĄDZENIE nr 30/ 2021 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 1 października 2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości PDF ikona pdf2

 

Druki do pobrania Format Plik
Zarządzenie nr 27 /2019 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznej Legitymacji Studenta oraz zasad jej wytwarzania i wydawania w WSBiP PDF ikona pdf2
Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS PDF ikona pdf2