22 pielegniarstwo 2st

Specjalności/ profile kształcenia:

  • pielęgniarstwo

O kierunku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształci studentów na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie niestacjonarnym

Podczas dwuletnich studiów wyższych II stopnia, studenci kierunku pielęgniarstwo w WSBiP w Ostrowcu Św. zdobędą wiedzę z zakresu nauk podstawowych, społecznych, podstawowej opieki pielęgniarskiej oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach opieki specjalistycznej nad pacjentem. Należymy do elitarnego grona Uczelni w Polsce oferującego nową jakość kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

MonoprofiloweCentrum Symulacji Medycznej to nowoczesna baza dydaktyczna przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, dzięki której realizują oni ćwiczenia i zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej generacji oraz nowoczesnych trenażerów. Kształcenie w tej formule oparte jest na szeroko pojętej symulacji zdarzeń medycznych, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, unikając przy tym niepotrzebnego ryzyka dla pacjenta. Zajęcia w Centrum Symulacji realizowane są już od listopada 2018 roku. Dysponujemy 7 salami dydaktycznymi: 2 sale niskiej wierności kształcą w podstawowych umiejętnościach pielęgniarskich, 2 sale służą do ćwiczeń w czynnościach ratowniczych i wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Kolejna, nasza perełka – to sala wysokiej wierności wyposażona w symulatory wysokiej wierności oraz sprzęt symulujący warunki panujące w OIOM w szpitalu czy klinice. Studenci mogą również korzystać z sali do debrefingu, gdzie na olbrzymim ekranie monitora śledzą własne poczynania w trakcie realizacji scenariuszy zajęć nagranych w postaci filmu, dzięki bogatemu systemowi audiowizualnemu w jaki wyposażone jest centrum. Ukoronowaniem wysiłków jest złożenie przez studentów Obiektywnego Egzaminu Klinicznego w specjalnie to tego przeznaczonej sali, który jednocześnie kończy zajęcia w centrum symulacji.

 


Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską do pracy w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach ochrony zdrowia.

Kształcimy w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Pielęgniarstwa:

kuzka

Dr Jolanta Kuzka

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:

dr Monika Borek
dr Małgorzata Cichońska
mgr Joanna Góra
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko
dr Katarzyna Kowalska
dr Wioletta Krawczyk
dr Katarzyna Kucharska
dr Jolanta Kuzka
mgr Agnieszka Kwiatkowska
dr Dorota Maciąg
dr Agnieszka Pawłowska- Muc
dr Jerzy Stanisławek
dr hab. prof. WSBiP Bożena Zboina

Pozostali wykładowcy:

prof. dr hab. Dorota Kozieł         lek. med. Jacek Anioł         mgr Katarzyna Wiśniewska
prof. dr hab. Krzysztof Zeman   lek. med. Artur Węsek   mgr Monika Jary
dr hab. Marcin Maciejczyk   dr Tadeusz Nawarycz   mgr Adam Saczka
dr hab. Anna Pacian   dr Jolanta Pacian   mgr Małgorzata Romańska
lek. med. Barbara Strzelbicka   dr Grażyna Rogala-Pawelczyk   mgr Bożena Mazik
dr Ewelina Cudzik   dr Marta Zarajczyk    mgr Ewelina Walus
lek. med. Krzysztof Weroński   dr Oksana Dziana    mgr Wiesława Grudzień
dr Jacek Gulczyński   dr Olga Kanaplianik   mgr Katarzyna Czubak
dr Małgorzata Knap   prof. Roman Fafula   mgr Marzena Grudzień
dr Aneta Mielnik   prof. Petro Pokotylo   mgr Iwona Wójcik
dr Małgorzata Górecka-Smolińska   mgr Barbara Syta   mgr Anita Wójcik
dr Adam Karolik   mgr Małgorzata Currie   mgr Justyna Walczak
lek. med. Tomasz Ambryszewski        

Z życia kierunku