22 ekonomia 2st

Specjalności/ profile kształcenia

  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Ekonomika bezpieczeństwa
  • Gospodarka finansowa i rachunkowość
  • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas dwuletnich studiów wyższych drugiego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzupełnią swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach jednej z czterech, możliwych do wyboru specjalności. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowyc


Specjalności

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Gospodarowanie nieruchomościami – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędne do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, do obrotu i zarządzania nieruchomościami. Potrafią oceniać opłacalność inwestycji na rynku nieruchomości, doradzać w zakresie sprzedaży, zakupu i wyceny nieruchomości. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, instytucjach zarządzających nieruchomościami, w bankach i instytucjach finansujących rynek nieruchomości czy też w instytucjach samorządowych gospodarujących nieruchomościami.

Ekonomika bezpieczeństwa – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu związków jakie występują pomiędzy gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa. Studenci otrzymują pogłębioną wiedze w zakresie prawa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, finansowego, demograficznego, szpiegostwa przemysłowego, przestępczości gospodarczej oraz metod jej zwalczania a także monitorowanie prognozowania zagrożeń ekonomicznych. Absolwenci są przygotowania do podjęcia pracy w administracji publicznej (w szczególności na stanowiskach związanych z problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa) oraz w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zwłaszcza na stanowiskach związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa.

Gospodarka finansowa i rachunkowość – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu gospodarowania finansami i rachunkowości zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach samorządowych oraz w sektorze bankowym. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości rachunkowo – finansowej. Potrafią wykonywać analizy ekonomiczno – finansowe, oceniać projekty gospodarcze, znają strategie finansowe i podatkowe przedsiębiorstw.

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz podatków. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych w podmiotach gospodarczych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, rozliczania się z Urzędem Skarbowym lub podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się poborem podatków. Celem specjalności jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, potrafiącej fachowo zarządzać przedsiębiorstwem, umiejącej pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a także potrafiącej koordynować kierunki i strategie rozwoju firmy


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

Kadra

Kierownik katedry Ekonomii:

badyga

dr Anna Bałdyga

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP:

dr hab. Wiktor Adamus
dr Anna Bałdyga
dr Arkadiusz Chudzik
prof. dr hab. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
dr Przemysław Furgacz
dr Paweł Gotowiecki
dr Zdzisław Kałamaga
mgr Michał Kądziołka
dr Kamila Kowynia- Leśniak
mgr Monika Leśniak
mgr Jolanta Libura
płk. dr inż Dobrosław Mąka
dr Agnieszka Rożek
mgr Grażyna Sowa
dr Jan Szewczyk
dr Elżbieta Szymańska
dr Renata Wojtuś
dr Anna Żelazowska- Przewłoka
dr Jakub Żak

Pozostali wykładowcy:

mgr Sylwia Barańska         dr Jacek Barburski         dr Franciszek Białas
prof. dr Khatuna Chapichadze   dr Dorota Jankowska   mgr Aleksandra Czubak
dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka   mgr Kamila Paliwoda   dr Tomasz Jarocki
prof. dr hab. Bogdan Klepacki   mgr Rafał Kołodziejczyk   dr Wiktor Krasa
dr hab. Marek Leszczyński   dr Małgorzata Lechwar   dr Wojciech Lichota
dr Paweł Nowak   mgr Wiktor Możgin   dr Grzegorz Panek
dr Adam Pązik   mgr Justyna Osuch   dr Krzysztof Sala
dr hab. Mariusz Wieczorek   dr Robert Sajdak    dr Anna Jańska
mgr Jakub Ziętek   mgr Jan Tokarz    dr Anita Leszczyszyn
dr hab. Anna Żeromska   dr Alina Walenia   mgr Lena Kuzka-Gos
mgr Michał Zacłona    mgr Agnieszka Winiarczyk    

 


Z życia kierunku: