bezpieczenstwo plakat

Specjalności/ profile kształcenia:

  • Zarządzanie organizacjami proobronnymi
  • Ochrona informacji niejawnych

O kierunku

Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe (profil praktyczny), opracowany przez wybitnych specjalistów mających wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem bezpieczeństwa, pozwala studentom na zdobycie zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności. Część zajęć prowadzonych na kierunku ma charakter terenowy (np. strzelectwo). Studia adresowane są do osób zawodowo związanych z sektorem bezpieczeństwa lub zainteresowanych pracą w tym sektorze – funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, osób mających dostęp do informacji niejawnych, członków organizacji proobronnych

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego stale rozwija się, dbając o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz systemu obronnego RP. W minionych latach katedra organizowała krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, prelekcje, spotkania z wybitnymi osobistościami związanymi z problematyką bezpieczeństwa. W naszych działaniach współpracujemy m.in. ze służbami mundurowymi i agencjami ochrony mienia – umożliwiając naszym studentom odbywanie praktyk zawodowych:

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w ramach studiów realizują dodatkowo, „w pakiecie”, dwa kursy: Kurs „Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży” (na specjalności: Zarządzanie Organizacjami Proobronnymi); Kurs na kierownika ds. imprez masowych (wszyscy studenci)


Specjalności:

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Ochrona informacji niejawnych – student zapoznaje się z problematyką ochrony informacji niejawnych, jej prawnymi podstawami oraz zagrożeniami, poznaje zagadnienia terroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa przemysłowego, dowiaduje się jak państwo broni się przed hakerami i na czym polegały kulisy afery Wikileaks. Absolwent kierunku może się zawodowo rozwijać pracując w pionach informacji niejawnych urzędów i przedsiębiorstw.

Zarządzanie organizacjami proobronnymi – student zapoznaje się z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych o profilu proobronnym i skutecznego zarządzania tego typu organizacjami; studenci poznają wiedzę z zakresu rachunkowości stowarzyszeń, BHP, podstaw prawa czy komunikacji medialnej. Absolwenci kierunku zyskują kompetencje do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach proobronnych.


Program studiów:

Druki do pobrania Format Plik
Program studiów dla I roku, rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021 PDF ikona pdf2

 


Kadra

Kierownik katedry Bezpieczeństwa Narodowego

wojtan anatol jerzy m
gen. broni w st. spocz. Prof WSBiP dr inż. Anatol Wojtan

 

Profesorowie, adiunkci i asystenci WSBiP


dr Arkadiusz Chudzik
dr hab. prof. WSBiP Anna Doliwa-Klepacka
dr Paweł Gotowiecki
płk w st. spocz. dr inż. Dobrosław Mąka
płk rez. mgr Stefan Suska
dr Leszek Sykulski
dr Jakub Żak

Pozostali wykładowcy

ppłk w st spocz. mgr Marian Cichoń                       mgr Aleksander Czichos       Rafał Dobrowolski
mgr inż. Krzysztof Grabowski   nadinsp. mgr Marek Hebda   dr Tomasz Jarocki
mgr Olga Jastrzębska   mgr Julita Klepacz   nadkom. mgr Dariusz Loranty
dr Bethuel Matsili   dr hab. Magdalena Mikołajczyk   mgr Wiktor Możgin
mgr Mieszko Oziębłowski   dr Adam Pązik   mgr Karolina Skurska
mgr Sylwia Sławińska   gen. bryg. rez. dr inż.
Jarosław Stróżyk
  płk w st. spocz. dr inż.
Krzysztof Surdyk 
mgr Andrzej Włusek   mgr Natalia Wróbel    

 


Z życia kierunku