Drukuj

 NABÓR NA NOWE SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Przedłużamy rekrutację !

MIEJSCE REALIZACJI:
Radomska Szkoła Wyższa
Ul.1095 Roku 26/28
26-600 Radom

 

Pielęgniarstwo internistyczne

koszt jednego miejsca szkoleniowego 3200 PLN
Termin rejestracji na szkolenie: do 13 listopada 2020r.
Istnieje możliwość płatności w 5 ratach
Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu pracy w systemie SMK.
Planowana data rozpoczęcia:
17.04.2021r.
Planowana data zakończenia: 27.10.2022r.

Pielęgniarstwo onkologiczne

koszt jednego miejsca szkoleniowego 3200 PLN
Termin rejestracji na szkolenie do 17 listopad 2020r.
Istnieje możliwość płatności w 5 ratach
Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu pracy w systemie SMK.
Planowana data rozpoczęcia:
17.04.2021r.
Planowana data zakończenia: 27.10.2022r.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiek

koszt jednego miejsca szkoleniowego 3300 PLN
Termin rejestracji na szkolenie do 10 października 2020r.
Istnieje możliwość płatności w 5 ratach
Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu pracy w systemie SMK.
Planowana data rozpoczęcia:
17.10.2020r.
Planowana data zakończenia: 27.05.2022r.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

koszt jednego miejsca szkoleniowego 3300 PLN
Termin rejestracji na szkolenie do 13 listopada 2020r.
Istnieje możliwość płatności w 5 ratach
Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu pracy w systemie SMK.
Planowana data rozpoczęcia:
17.04.2021r.
Planowana data zakończenia: 27.10.2022r.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

koszt jednego miejsca szkoleniowego 3200PLN
Termin rejestracji na szkolenie do 10 października 2020r.
Istnieje możliwość płatności w 5 ratach
Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu pracy w systemie SMK.
Planowana data rozpoczęcia:
27.02.2021r.
Planowana data zakończenia: 27.09.2022r.

Warunki kwalifikacji na specjalizację:

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie
o ukończeniu kursów:

 

 

Rodzaj specjalizacji

Wymagane kursy

 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 

RKO, EKG

Pielęgniarstwo chirurgiczne RKO, EKG
Pielęgniarstwo geriatryczne LECZENIE RAN
Pielęgniarstwo internistyczne RKO, EKG
Pielęgniarstwo onkologiczne BRAK
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej LECZENIE RAN
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej RKO
Pielęgniarstwo pediatryczne RKO, EKG
   
Pielęgniarstwo ratunkowe RKO, RKO NOWORODKA, EKG
   
   

 

Rejestracja na specjalizacje odbywa się przez SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

Kliknij > SMK

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Druki do pobrania Format Plik
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZADZENIE REKTORA nr 44/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2

 


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA NA SPECJALIZACJE DOFINANSOWANE