Rozmiar czcionki:

 

W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizatora  projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy iż w wyniku postępowania dotyczącego wyboru POŚREDNIKA PRACY do
PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY”, najwyższą liczbę punktów uzyskali:

W Etapie I:
Paweł Guliński
Rotmańska Małgorzata

do Etapu II:
Paweł Guliński

 


 

W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizatora  projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy iż w wyniku postępowania dotyczącego wyboru USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA 72 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY”, najwyższą liczbę punktów uzyskała firma:

Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

 


 

W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizatora  projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy iż w wyniku postępowania dotyczącego wyboru DORADCY ZAWODOWEGO na Indywidualne poradnictwo zawodowe (etap I) i Grupowe poradnictwo zawodowe (etap II) najwyższą liczbę punktów uzyskali:

- do etapu I
1. Karola Rolę
2. Małgorzatę Rotmańską
3. Katarzynę Frańczak

- do etapu II:
1. Karola Rolę

 


Rekrutacja przedłużona do 8 sierpnia 2016 roku

Zapraszamy kobiety i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia - bezrobotnych z III profilem w tym niepełnosprawnych z II grupą niepełnosprawności lub biernych zawodowo
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego

Formularze do pobrania:

- Karta kontaktu
- Ankieta rekrutacyjna
- Oświadczenie o danych wrażliwych
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie uczestnikalogotyp ue fe sw 1

Nowe Prespektywy (c) 2016
By Freshjoomlatemplates.com