Rozmiar czcionki:

logotyp ue fe sw 1

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt pt. „NOWE PERSPEKTYWY” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU: jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności zatrudnienia 44K i 28M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiatach: Opatów, Ostrowiec Św., Starachowice poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie realizowane od 1.06.2016 do 31.05.2017 w woj. świętokrzyskim.

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia - bezrobotnych z III profilem w tym niepełnosprawnych z II grupą niepełnosprawności lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:

- poradnictwo psychologiczne  i  psychospołeczne,

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia zawodowe:

ü  spawacz MIG/MAG/TIG

ü  magazynier z programem magazynowym, z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego

ü  kelner cafe art. /pomoc kuchenna

ü  florysta z kasą fiskalną/ rękodzieło użytkowe z kasą fiskalną 

- 3 miesięczny staż zawodowy


Planowany efekt:

28 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu;
4 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
22 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu;
60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończonym udziale w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęły dalszą aktywizację;
30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, które po zakończonym udziale w projekcie podjęły zatrudnienie.

Wartość projektu: 927 058,10

Wkład Funduszy Europejskich: 787 999,39

Nowe Prespektywy (c) 2016
By Freshjoomlatemplates.com