Studia z Przyszłością

Mamy kolejny sukces. Miło nam poinformować, że studia Pielęgniarstwo I stopnia znalazły się wśród laureatów i otrzymały certyfikat VII edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Co roku w konkursie wyróżniane są najbardziej innowacyjne i przyszłościowe kierunki studiów I, II stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone przez polskie uczelnie. Komisja Certyfikacyjna doceniła Pielęgniarstwo WSBiP za wysoką jakość nauczania, innowacyjność kierunku oraz profesjonalizm naszych wykładowców.

11 kwietnia w Pałacu Działyńskich, siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się uroczysta gala 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Nagrodę odebrali Rektor dr Paweł Gotowiecki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Monika Borek, Kierownik oraz Katedry Pielęgniarstwa dr Jolanta Kuzka.

Porozumienie WSBiP z WOT

W środę 9 marca 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z 10. Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej.

W ramach współpracy, w przypadku uruchomienia przez uczelnię studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, 10. Świętokrzyska  Brygada Obrony Terytorialnej zapewni umożliwianie studentom odbywania praktyk w siedzibie brygady oraz w podległych pododdziałach. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zadeklarowała także wolę włączenia się w proces promocji, rekrutacji i realizacji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe WSBiP. Na potrzeby studentów, brygada udostępniać będzie w celach pokazowych bazę sprzętową i logistyczną, dodatkowo będzie umożliwiać studentom uczestnictwo w szkoleniach i kursach prowadzonych przez kadrę brygady.

Mamy nadzieję, że współpraca pomoże absolwentom WSBiP podjąć służbę w 10. Świętokrzyskiej  Brygadzie Obrony Terytorialnej oraz w podległych jej pododdziałach, zaś kadra zawodowa brygady otrzyma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji na studiach drugiego stopnia

na zdjęciu uczestnicy projektu Społeczna Sieć Edukatorów

W dniu 11 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „Seniorzy dla Seniorów – Społeczna Sieć Edukatorów”, którego organizatorami będą Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  oraz Fundacja „Tezauras” z Litwy specjalizująca się w kształceniu osób dorosłych. Głównym beneficjentem projektu będą seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP. W ramach projektu grupa seniorów będzie uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu w Kownie na Litwie
Projekt w całości realizowany będzie ze środków Programu Erasmus +
Autorem wniosku projektowego jest mgr Natalia Wróbel z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP, koordynator współpracy międzynarodowej uczelni