Rekrutacja w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego na rok akademicki 2022/2023 zostaje przedłużona do dnia 15 października 2022 roku i obejmuje wszystkie kierunki z wyjątkiem kierunku pielęgniarstwo w filiach ANSG w Miechowie i Limanowej

Akademia Nauk Stosowanych

Miło nam poinformować o pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o nadaniu Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim  statusu Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Podwyższenie rangi WSBiP do stopnia akademii świadczy  nie tylko o wysokim prestiżu wśród szkół wyższych, ale także potwierdza wysoki poziom kadry dydaktycznej i jakości kształcenia ostrowieckiej uczelni. To właśnie dzięki temu przeszliśmy pozytywnie przez procedurę weryfikacji kryteriów niezbędnych do uzyskania statusu akademii.

Zmiana nazwy uczelni oraz podniesienie jej rangi  to dla całej Społeczności Akademickiej WSBiP powód do dumy i radości, ale także mobilizacja do dalszego rozwoju. Przyjmując imię patrona prof. Józefa Gołuchowskiego, władze uczelni chcą tym samym uhonorować osobę wybitną, polskiego myśliciela i filozofa żyjącego w XIX wieku i związanego z regionem świętokrzyskim.  

W związku z przekształceniem uczelni w akademię, czeka nas wiele zmian. Jedną z nich jest logo, które prezentujemy poniżej.

Kurs Pierwszej Pomocy

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w dniach 18 - 20 maja 2022 r. zorganizowała bezpłatny kurs Pierwszej Pomocy. Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie mieszkańcom miasta niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uświadomienie, jak ważna w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jest szybka reakcja oraz bezpieczeństwo. Podczas kursu, szczególny nacisk kładziony był na zajęcia praktyczne, które odbyły się będą w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSBiP. Zakres wiedzy i umiejętności, które uczestnicy nabyli podczas 8 godzin kursu to: wzywanie pomocy, łańcuch przeżycia - bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, miejsca zdarzenia, pozycja bezpieczna, resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, defibrylacja z użyciem AED, pierwsza pomoc w zadławieniach u osób dorosłych i dzieci, urazy i skutki urazów, urazy narządu ruchu, rany, krwotoki, krwawienia, oparzenia, wstrząs urazowy, nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego omdlenia, zawał mięśnia sercowego, napad padaczki, udar mózgu. Uczestnicy po ukończeniu kursu, otrzymali certyfikaty. Kolejna edycja kursu Pierwszej Pomocy zaplanowana została na miesiąc czerwiec.

Generał z Indii odwiedził WSBiP

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP dra Przemysława Furgacza Ostrowiec Świętokrzyski odwiedził Gen. dyw. dr Rejendra Singh Thakur. Podczas swojej wizyty generał wygłosił dwa wykłady. Pierwszy skierowany dla studentów pt. „Indian Space Program: Some Thoughts for Poland” , drugi dla mieszkańców miasta pt. „Social media as an important tool to carry out information warfare - Social media jako istotne narzędzia w prowadzeniu wojny informacyjnej”. Tematyka wystąpień oraz bardzo interesująca sylwetka generała Rejedry Thakura, który jest analitykiem bezpieczeństwa, wykładowcą akademickim oraz jednym z twórców Indyjskiego Programu Kosmicznego, przyciągnęła tłumy słuchaczy do Auli WSBiP.

Dzień pielęgniarki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości odbyły się uroczyste obchody organizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSBiP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Ołownia, Dyrektor Naczelny Szpitala w Ostrowcu Św. Tomasz Kopiec, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach Ewa Mikołajczyk, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Agata Roszewska, Naczelna Pielęgniarek Szpitala w Ostrowcu Św. Joanna Góra, a także Rektor, Kanclerz, pracownicy uczelni oraz wykładowcy i studenci WSBiP. Podczas uroczystości Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki wręczył odznaczenia resortowe Ministerstwa Zdrowia. Odznakę „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymali: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSBiP dr Monika Borek, wykładowcy: dr Małgorzata Cichońska, dr Dorota Maciąg, dr Katarzyna Kucharska, mgr Aleksandra Guzik oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego Marcin Bis -policjant, który odznaczył się w szeregu akcji ratowania ludzkiego życia. Swoje wykłady dla zaproszonych gości wygłosiła dr Monika Borek pt. "Pielęgniarstwo WSBiP - jakość i nowoczesność" dr Monika Borek oraz mgr Agata Roszewska pt. "Samodzielność i należyta staranność"

Człowiek i jego środowisko

Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się  31. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowana przez Centrum Nauki i Kultury UJK.

W Konferencji wzięło udział 11 ośrodków akademickich z całej Polski, w tym także studenci z Ogólnoakademickiego Koła Naukowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Swoje wystąpienia zaprezentowali:
Patrycja Walkiewicz „Rola Bajki w życiu dziecka przedszkolnego”
Magdalena Pierzchała – Angielska i Marcin Bis „Haktywizm grupy Anonymous w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie”
Agata Bulanda „Styl życia uczniów w szkole podstawowej w środowisku wiejskim”

Przy przygotowaniu referatów oraz podczas wystąpień na konferencji studentom towarzyszył opiekun koła naukowego dr Marek Świeca.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.