Akademia Nauk Stosowanych

Miło nam poinformować o pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o nadaniu Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim  statusu Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Podwyższenie rangi WSBiP do stopnia akademii świadczy  nie tylko o wysokim prestiżu wśród szkół wyższych, ale także potwierdza wysoki poziom kadry dydaktycznej i jakości kształcenia ostrowieckiej uczelni. To właśnie dzięki temu przeszliśmy pozytywnie przez procedurę weryfikacji kryteriów niezbędnych do uzyskania statusu akademii.

Zmiana nazwy uczelni oraz podniesienie jej rangi  to dla całej Społeczności Akademickiej WSBiP powód do dumy i radości, ale także mobilizacja do dalszego rozwoju. Przyjmując imię patrona prof. Józefa Gołuchowskiego, władze uczelni chcą tym samym uhonorować osobę wybitną, polskiego myśliciela i filozofa żyjącego w XIX wieku i związanego z regionem świętokrzyskim.  

W związku z przekształceniem uczelni w akademię, czeka nas wiele zmian. Jedną z nich jest logo, które prezentujemy poniżej.

Człowiek i jego środowisko

Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się  31. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowana przez Centrum Nauki i Kultury UJK.

W Konferencji wzięło udział 11 ośrodków akademickich z całej Polski, w tym także studenci z Ogólnoakademickiego Koła Naukowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Swoje wystąpienia zaprezentowali:
Patrycja Walkiewicz „Rola Bajki w życiu dziecka przedszkolnego”
Magdalena Pierzchała – Angielska i Marcin Bis „Haktywizm grupy Anonymous w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie”
Agata Bulanda „Styl życia uczniów w szkole podstawowej w środowisku wiejskim”

Przy przygotowaniu referatów oraz podczas wystąpień na konferencji studentom towarzyszył opiekun koła naukowego dr Marek Świeca.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.

Porozumienie WSBiP z WOT

W środę 9 marca 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z 10. Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej.

W ramach współpracy, w przypadku uruchomienia przez uczelnię studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, 10. Świętokrzyska  Brygada Obrony Terytorialnej zapewni umożliwianie studentom odbywania praktyk w siedzibie brygady oraz w podległych pododdziałach. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zadeklarowała także wolę włączenia się w proces promocji, rekrutacji i realizacji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe WSBiP. Na potrzeby studentów, brygada udostępniać będzie w celach pokazowych bazę sprzętową i logistyczną, dodatkowo będzie umożliwiać studentom uczestnictwo w szkoleniach i kursach prowadzonych przez kadrę brygady.

Mamy nadzieję, że współpraca pomoże absolwentom WSBiP podjąć służbę w 10. Świętokrzyskiej  Brygadzie Obrony Terytorialnej oraz w podległych jej pododdziałach, zaś kadra zawodowa brygady otrzyma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji na studiach drugiego stopnia

Studia z Przyszłością

Mamy kolejny sukces. Miło nam poinformować, że studia Pielęgniarstwo I stopnia znalazły się wśród laureatów i otrzymały certyfikat VII edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Co roku w konkursie wyróżniane są najbardziej innowacyjne i przyszłościowe kierunki studiów I, II stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone przez polskie uczelnie. Komisja Certyfikacyjna doceniła Pielęgniarstwo WSBiP za wysoką jakość nauczania, innowacyjność kierunku oraz profesjonalizm naszych wykładowców.

11 kwietnia w Pałacu Działyńskich, siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się uroczysta gala 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Nagrodę odebrali Rektor dr Paweł Gotowiecki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Monika Borek, Kierownik oraz Katedry Pielęgniarstwa dr Jolanta Kuzka.

na zdjęciu uczestnicy projektu Społeczna Sieć Edukatorów

W dniu 11 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „Seniorzy dla Seniorów – Społeczna Sieć Edukatorów”, którego organizatorami będą Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  oraz Fundacja „Tezauras” z Litwy specjalizująca się w kształceniu osób dorosłych. Głównym beneficjentem projektu będą seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP. W ramach projektu grupa seniorów będzie uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu w Kownie na Litwie
Projekt w całości realizowany będzie ze środków Programu Erasmus +
Autorem wniosku projektowego jest mgr Natalia Wróbel z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP, koordynator współpracy międzynarodowej uczelni