Rekrutacja w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego na rok akademicki 2022/2023 zostaje przedłużona do dnia 15 października 2022 roku i obejmuje wszystkie kierunki z wyjątkiem kierunku pielęgniarstwo w filiach ANSG w Miechowie i Limanowej