Miło nam poinformować o pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o nadaniu Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim  statusu Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Podwyższenie rangi WSBiP do stopnia akademii świadczy  nie tylko o wysokim prestiżu wśród szkół wyższych, ale także potwierdza wysoki poziom kadry dydaktycznej i jakości kształcenia ostrowieckiej uczelni. To właśnie dzięki temu przeszliśmy pozytywnie przez procedurę weryfikacji kryteriów niezbędnych do uzyskania statusu akademii.

Zmiana nazwy uczelni oraz podniesienie jej rangi  to dla całej Społeczności Akademickiej WSBiP powód do dumy i radości, ale także mobilizacja do dalszego rozwoju. Przyjmując imię patrona prof. Józefa Gołuchowskiego, władze uczelni chcą tym samym uhonorować osobę wybitną, polskiego myśliciela i filozofa żyjącego w XIX wieku i związanego z regionem świętokrzyskim.  

W związku z przekształceniem uczelni w akademię, czeka nas wiele zmian. Jedną z nich jest logo, które prezentujemy poniżej.