UWAGA

Studenci 3 roku Pielęgniarstwa i Pedagogiki w Filii w Tomaszowie Mazowieckim oraz studenci 3 roku Ekonomi w Filii w Limanowej. Informujemy, że zostały skorygowane płatności za czesne zgodnie z zawartą umową. Bardzo prosimy  uregulowanie różnic w wysokości opłaty.

DECYZJA nr 24 /2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach WSBiP w Ostrowcu Św.

Kliknij w link poniżej aby zobaczyć zarządzenie:
- zarządzenie rektora PDF

UWAGA

Informujemy, że wszystkie decyzje o przyznaniu stypendium zostały wysłane pocztą.

Wypłaty stypendium za miesiące X, XI, XII rozpoczną się 8 GRUDNIA na wskazany numer rachunku bankowego lub do odbioru w kasie.

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., decyzją Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. nr 19/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. ogranicza się działalność biblioteki WSBiP do 29 listopada 2020 r. Ograniczenie dotyczy zawieszenia wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz korzystania z czytelni.
Informacje dodatkowe:

  • terminy zwrotów książek zostają przedłużone do 5 grudnia,
  • w czasie zamknięcia biblioteka nie nalicza kar za wypożyczenia,
  • udzielamy informacji telefonicznych oraz e-mailowych,
  • zachęcamy do korzystania z zasobów on-line, w tym:

Postanowienie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 i 29 października 2020r. (Dz. U. poz. 1881 i 1908), i wydane na ich podstawie zarządzenia Rektora WSBiP nr 57/2020 z dnia 29 października i nr 58/2020 z 4 listopada 2020r. opublikowane na stronie podmiotowej uczelni pod zakładką ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 58/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w programie studiów.

Kliknij w link poniżej aby zobaczyć zarządzenie:
- zarządzenie rektora PDF