Kurs dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo wychowawczych, żłobków i przedszkoli, trenerów sportowych pracujących z dziećmi.

Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Możliwość realizacji zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w pełni wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny lub Państwa Placówce.

Szczegóły i zapisy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kom.: 534-810-161

Serdeczne gratulacje wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom zdania egzaminu państwowego ze Specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego, który odbył się 12 marca 2021 r.

Jesteśmy z was dumni, ponieważ zdawalność egzaminu wyniosła 100%. To wielkie osiągnięcie zarówno dla Państwa, jak i dla nas jako Organizatora!

W związku z przypadającymi Uroczystościami Jubileuszu 25 lecia WSBiP powołany został Komitet Honorowy Obchodów pod przewodnictwem prof. dra hab. dra h.c. Bogdana Klepackiego, byłego rektora Uczelni

W skład komitetu weszli przedstawiciele organu założycielskiego, byli rektorzy, znamienici wykładowcy , pracownicy oraz przyjaciele uczelni.

Lista członków komitetu:

dr hab. Wiktor Adamus
prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
dr hab. Tomasz Bartoszewicz
mgr Stanisław Bobkiewicz
mgr inż. Wojciech Cholewiński
dr hab. Jerzy Doroszewski
dr hab. Anna Doliwa – Klepacka
prof. dr hab. Irena Fierla
prof. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
dr hab. Mariusz Jędrzejko
dr Zdzisław Kałamaga
dr hab. Barbara Kałdon
prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki- Przewodniczący
prof. dr hab. Karol Kukuła
prof. dr hab. Teresa Kulik
prof. dr Vakhtang Maisaia
prof. dr hab. Jurij Makar
prof. dr hab. Anna Marchewka
dr hab. Magdalena Mikołajczyk
prof. dr hab. Jerzy Nowocień
prezes mgr Józef Pazderski
gen. dyw. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Pietrzyk
prof. dr hab. Jerzy Piwek
dr hab. Halina Sekuła-Kwaśniewicz
prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
dr hab.  Michał Spieszny
ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski
prof. dr hab. Michał Śliwa
dr hab. Barbara Ślusarska
dr hab. Gustaw Treliński
mgr inż. Józef Tyburczy
dr hab. Mariusz Wieczorek
gen. broni w st. spocz. dr inż. Anatol Wojtan
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
dr Izabela Zaborowska
dr hab. Bożena Zboina
prof. dr hab. Stanisław Żak

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca do składania wniosków o przyznanie stypendium 1000, 2000 zł.

Nie zwlekaj! nabór wniosków na II semestr roku akademickiego 2020/2021 trwa do 18 lutego 2021r.

regulamin przyznawania stypendium dostępny na stronie internetowej www.powiat-wloszczowa.pl

informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Włoszczowie tel. 41 39 44 978, 504 754 243

Uwaga

Stypendium za miesiąc styczeń 2021r. wypłacone zostanie w czwartek 28 stycznia.

Na wskazany numer rachunku bankowego lub w kasie.

Stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019z dnia 1 października
2019 r. ,  Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogę,

winni w terminie do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul Akademicka 12,w Ostrowcu Św,  stosowne wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej . Druki wniosków udostępnione są (do pobrania na stronie podmiotowej uczelni www.wsbip.edu.pl,  w zakładce :

- Studenci &Stypendia
- stypendia

Kryteria dochodowe , dokumenty wymagane – jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków, zostały określone w w/w Regulaminie Świadczeń dla Studentów, Zarządzeniu Rektora nr 47/2020 z 9 października 2020 r. i Zarządzeniu Rektora nr 60/2020 z 16 listopada  2020 r. ,  jak również zamieszczonej w  miesiącu październiku 2020 r., na stronie podmiotowej Uczelni informacji skierowanej dla studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym.

Studenci którym Uczelniana Komisja Stypendialna przyznała określony rodzaj  stypendium i  pobierający to  stypendium   w semestrze zimowym  20/2020 oraz kontynuujący  naukę  na tym samym kierunku i stopniu studiów), jeżeli ich  sytuacja materialna NIE ULEGŁA zmianie, nie składają ponownie wniosków o stypendia.

Stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów WSBiP, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora WSBiP nr 17/2019z dnia 1 października
2019 r. , Studenci WSBiP ubiegający się o przyznanie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych ,
- zapomogę,

winni w terminie do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych WSBiP       ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul Akademicka 12,w Ostrowcu Św,  stosowne wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej . Druki wniosków udostępnione są (do pobrania na stronie podmiotowej uczelni www.wsbip.edu.pl,  w zakładce :   - Studenci &Stypendia
                                                                                                                              -stypendia
                                                                                                                             - druki do pobrania.

Kryteria dochodowe , dokumenty wymagane – jakie należy dołączyć do poszczególnych rodzajów wniosków, zostały określone w w/w Regulaminie Świadczeń dla Studentów, Zarządzeniu Rektora nr 47/2020 z 9 października 2020 r. i Zarządzeniu Rektora nr 60/2020
z 16 listopada  2020 r. , jak również zamieszczonej w miesiącu październiku 2020 r. ,  na stronie podmiotowej Uczelni informacji skierowanej dla studentów ubiegających się
o stypendia w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym.

    Studenci którym Uczelniana Komisja Stypendialna przyznała określony rodzaj  stypendium i pobierający to stypendium  w semestrze zimowym  20/2020 oraz kontynuujący naukę na tym samym kierunku i stopniu studiów), jeżeli ich sytuacja materialna NIE ULEGŁA zmianie, nie składają ponownie wniosków o stypendia.