Postanowienie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 i 29 października 2020r. (Dz. U. poz. 1881 i 1908), i wydane na ich podstawie zarządzenia Rektora WSBiP nr 57/2020 z dnia 29 października i nr 58/2020 z 4 listopada 2020r. opublikowane na stronie podmiotowej uczelni pod zakładką ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 58/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w programie studiów.

Kliknij w link poniżej aby zobaczyć zarządzenie:
- zarządzenie rektora PDF

 

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 53/2020 z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie terminarza roku akademickiego 2020/2021 dla studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Kliknij w link poniżej aby zobaczyć zarządzenie:
- zarządzenie rektora PDF

 

Serdeczne gratulacje wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom zdania egzaminu państwowego ze Specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego.

Jesteśmy z was dumni, ponieważ zdawalność egzaminu wyniosła 100%. To wielkie osiągnięcie zarówno dla Państwa jak i dla nas, jako Organizatora!

Uwaga

Rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo II stopnia rozpoczęta

ZAPRASZAMY

ZARZĄDZENIE nr 50/2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i działania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim od 17 października 2020 r.

Kliknij w link poniżej aby zobaczyć zarządzenie:
- zarządzenie rektora PDF