Drukuj

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje dodatkowe zajęcia, mające na celu wyrównanie poziomu wiedzy studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym. Osoby rozpoczynające studia, które chcą sprostać wymaganiom stawianym przez Uczelnię, mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych w okresie listopad-grudzień br. Wybór przedmiotów będzie uwzględniać specyfikę kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Szczegóły organizacji zajęć podane zostaną wkrótce.