Wymagania w skrócie:

  • Status studenta
  • Niekaralność
  • Obywatelstwo PL
  • Chęć i motywacja

Czas trwania: 3-6 tygodni

Terminy:

  • Zgłoszenie chęci udziału: 15.11.2021
  • Termin realizacji: Lipiec/sierpień 2022

 

https://wkukielce.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci/iv-edycja-programu-legia-akademicka/