Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Część I, II

Termin: 11-12 czerwca 2021r.