W związku z przypadającymi Uroczystościami Jubileuszu 25 lecia WSBiP powołany został Komitet Honorowy Obchodów pod przewodnictwem prof. dra hab. dra h.c. Bogdana Klepackiego, byłego rektora Uczelni

W skład komitetu weszli przedstawiciele organu założycielskiego, byli rektorzy, znamienici wykładowcy , pracownicy oraz przyjaciele uczelni.

Lista członków komitetu:

dr hab. Wiktor Adamus
prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
dr hab. Tomasz Bartoszewicz
mgr Stanisław Bobkiewicz
mgr inż. Wojciech Cholewiński
dr hab. Jerzy Doroszewski
dr hab. Anna Doliwa – Klepacka
prof. dr hab. Irena Fierla
prof. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
dr hab. Mariusz Jędrzejko
dr Zdzisław Kałamaga
dr hab. Barbara Kałdon
prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki- Przewodniczący
prof. dr hab. Karol Kukuła
prof. dr hab. Teresa Kulik
prof. dr Vakhtang Maisaia
prof. dr hab. Jurij Makar
prof. dr hab. Anna Marchewka
dr hab. Magdalena Mikołajczyk
prof. dr hab. Jerzy Nowocień
prezes mgr Józef Pazderski
gen. dyw. w st. spocz. mgr inż. Andrzej Pietrzyk
prof. dr hab. Jerzy Piwek
dr hab. Halina Sekuła-Kwaśniewicz
prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
dr hab.  Michał Spieszny
ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski
prof. dr hab. Michał Śliwa
dr hab. Barbara Ślusarska
dr hab. Gustaw Treliński
mgr inż. Józef Tyburczy
dr hab. Mariusz Wieczorek
gen. broni w st. spocz. dr inż. Anatol Wojtan
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
dr Izabela Zaborowska
dr hab. Bożena Zboina
prof. dr hab. Stanisław Żak