OGŁOSZENIE6 1

     
Komunikat Stypendia 2022-2023 PDF ikona pdf2

OGŁOSZENIE6 1

informacja 1

Komunikat dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Ministerstwo Zdrowia przygotowało System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych, które przewidują poniższe formy wsparcia:

dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
- stypendia dla osób podejmujących studia,
- bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,
3) dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
- mentoring.

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach
medycznych jest realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy
i Zwiększenia Odporności, tj. do połowy 2026 r. Uruchomienie ww. form wsparcia nastąpi
począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-zachet-do-podejmowania-i-kontynuowania-studiow-na-wybranych-kierunkach-medycznych