W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowała seminarium naukowe pt. „Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy” i wydała Księgę Jubileuszową o tym tytule.Inspiracją do debaty naukowej była 80. rocznica urodzin i 55-lecie pracy naukowo -dydaktycznej , w tym 25-lecia w WSBiP, prof. dr hab. Tadeusza Aleksandra.
Profesor Tadeusz Aleksander stopnie naukowe zdobywał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kierował przez długie lata Zakładem Pedagogiki Dorosłych UJ. Był wykładowcą wielu innych krajowych uczelni, a od blisko ćwierćwiecza współpracuje z WSBiP. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich pedagogów. Posiada ogromny dorobek naukowy. Jest autorem 300 publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych i pedagogiki społecznej, w tym 33 prac, które ukazały się w formie książkowej, a także popularnego podręcznika akademickiego pt. Andragogika. Jest też autorem wielu artykułów w czasopismach naukowych, recenzentem prac naukowych z zakresu pedagogiki i rozpraw habilitacyjnych.
W jubileuszowym seminarium obok współpracowników profesora, przedstawicieli wielu krajowych uczelni, znakomitości świata nauki, rodziny, udział wzięli członkowie Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, którego profesor był współzałożycielem i w pewnym okresie wiceprezesem, liczna grupa doktorantów profesora, pracownicy naukowi i studenci WSBiP, a o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych jubilata, jego wkładzie w rozwój andragogiki mówił prof. dr hab. Józef Kargul.
Profesor Tadeusz Aleksander jest związany z ostrowiecką uczelnią od blisko 25 lat. O niezwykle skromnym, pracowitym, otwartym na środowisko jubilacie, bardzo ciepło wypowiadały się: prof. Izabela Zaborowska – rektor WSBiP oraz dr Grażyna Kałamaga, dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Współpraca z prof. Tadeuszem Aleksandrem, to dla pracowników WSBiP szansa na rozwój naukowy i możliwość czerpania z najlepszych wzorców. W ostrowieckiej uczelni Profesor. wypromował setki licencjatów i magistrów pedagogiki.
KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY SEMINARIUM

GOŚĆ HONOROWY:
prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

KOMITET NAUKOWY:
dr hab. Zofia Szarota, prof. nadzw. (współprzewodnicząca) – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, wiceprzewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
dr Izabela Zaborowska (współprzewodnicząca) – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski
dr hab. Agata Chabior (współprzewodnicząca) – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Alicja Kargulowa - WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa
prof. zw. dr hab. Józef Kargul - WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa
prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Rektor AkademiiPedagogiki Specjalnej, Warszawa
prof. zw. dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski
prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki – Rektor Pedagogium WSNS, Warszawa
prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak – Uniwersytet Opolski
prof.zw.dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. zw. dr hab. Adam. A. Zych - Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
dr hab. inż. Henryk Bednarczyk,prof. nadzw.- Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny, Radom
dr hab. Elżbieta Dubas,prof. nadzw. - Uniwersytet Łódzki, wiceprezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
dr hab. Zofia Gawlina, prof. nadzw. - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczość, Ostrowiec Św.
dr hab. Dorota Gierszewski - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. Jerzy Halicki,prof. nadzw. -prorektor Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. Małgorzata Halicka,prof. nadzw. - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Wojciech Horyń,prof. nadzw. -Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław
dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska,prof. nadzw. -Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce
dr hab. Jan Saran,prof. nadzw. - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
dr hab. Jerzy Semków,prof. nadzw. -WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa
dr hab. Ewa Skibińska - Uniwersytet Warszawski, prezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego VI – VIII kadencji
dr hab. Hanna Stolarczyk-Szwec, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, prezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof.nadzw. - Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, wiceprezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
dr hab. Elżbieta Trafiałek, prof. nadzw. - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
dr Beata Cyboran – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Artur Fabiś – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, członek Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
dr Aleksandra Litawa – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Tomasz Maliszewski – Akademia Pomorska w Słupsku, członek Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
dr Krzysztof Pierścieniak – Uniwersytet Warszawski, członek Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
dr Elżbieta Woźnicka – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Agata Chabior – przewodnicząca
dr Grażyna Kałamaga – wiceprzewodnicząca
dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska – sekretarz
mgr Barbara Bakalarz – sekretarz
członkowie:
dr Aneta Skuza
dr Sylwester Ścisłowicz
dr Małgorzata Stawiak-Ososińska
dr Marek Świeca
mgr Magdalena Kalista-Jasiak

W dniu 11.10.2018 roku  w  Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  została podpisana umowa  między Ministerstwem Zdrowia, reprezentowanym przez wiceministra  Sławomira Gadomskiego, a Wyższą Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., reprezentowaną przez Rektor- dr Izabelę Zaborowską i kanclerza- mgr. inż.  Józefa Tyburczego.
 Umowa obejmuje realizację projektu pod nazwą „ Nowoczesne Pielęgniarstwo” , działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, w ramach programu operacyjnego Nauka Edukacja Rozwój na lata 2014/2020. Projekt obejmuje 30 studentów studiów stacjonarnych I stopnia( licencjackich) kierunku pielęgniarstwo WSBiP.

Projekt zakłada:
- dodatkowe zajęcia dla studentów
- odzież medyczną
- wynagrodzenie za odbyte obowiązkowe praktyki w wysokości 8 zł/ godz.
- stypendia motywacyjne dla 20 najlepszych studentów 2 i 3 roku w wysokości 800 zł/miesięcznie
- stypendium szkoleniowe dla 20 najlepszych absolwentów w wysokości 1000 zł przez okres 24 miesięcy
- 5 bezpłatnych kursów specjalizacyjnych oraz 3 kursy kwalifikacyjne
- pośrednictwo pracy dla wszystkich studentów 3 roku.

Już po raz 23. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbyła się inauguracja roku akademickiego. Poprzedziła ją msza święta w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza na Pułankach.
Na uroczystość zaszczyciło wielu gości – Poseł na Sejm Andrzej Kryj, Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, w imieniu Senatora RP Jarosława Rusieckiego – Dariusz Kaszuba, dyrektor LO nr I
w Ostrowcu Św.,  oraz w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca  Jarosława Górczyńskiego – radny Rady Miasta i przewodniczący Komisji Budżetu Włodzimierz Stec. Inauguracja zgromadziła dyrektorów ostrowieckich placówek edukacyjnych, stowarzyszeń, instytucji współpracujących z Uczelnią i przedstawicieli środowisk akademickich, m.in. prof. dr hab. Teresa B. Kulik z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr. hab. Stanisław Zaborniak, były rektor WSBiP, związany z Uniwersytetem Rzeszowskim. Obecni byli również założyciele ostrowieckiej Alma Mater.
W uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego brali udział pracownicy i studenci Uczelni.
W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrała Beata Formela. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że bez względu na wiek każdy ze studentów znajdzie  na ostrowieckiej Uczelni swoje miejsce, zapewniała  studentów pierwszego roku, iż dokonali dobrego wyboru oraz życzyła wspaniałych chwil towarzyszących zdobywaniu wiedzy.
Tradycyjnie najlepsi studenci otrzymali rektorskie dyplomy uznania. Od Dziekana Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu dr Grażyny Kałamagi otrzymali je: Iwona Szerścień (Pedagogika), Agnieszka Pater (Pedagogika), Katarzyna Karcz (Pedagogika), Renata Gabryś (Pielęgniarstwo), Irmina Kruk (Pielęgniarstwo), Teresa Korniak (Pielęgniarstwo), Elżbieta Lis (Pielęgniarstwo), Ilona Krakowiak (Pielęgniarstwo). Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Paweł Gotowiecki przekazał również gratulacje i dyplomy uznania, które otrzymali: Edyta Totoś-Tokarska (Ekonomia), Kinga Nowak (Ekonomia), Rafał Ciepiela (Ekonomia), Dorota Szostak (Ekonomia), Małgorzata Sojda (Geodezja i Kartografia).
Następnie przedstawiciele studentów I roku dokonali uroczystej immatrykulacji.
Tegoroczną inaugurację roku akademickiego uświetnił wykład prof. dr. hab. Artura Patka z Uniwersytetu Jagiellońskiego  na temat: „Polacy w Ziemi Świętej w XX wieku”.

22 września 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się Jubileusz 80. urodzin, 55- lecia święceń kapłańskich oraz 50-lecia pracy naukowo- dydaktycznej ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza.
Ks. prof. dr. hab. Jan Śledzianowski jest ściśle związany z WSBiP. Był nie tylko wykładowcą   Uczelni, ale także miał ogromny wpływ na utworzenie drugiego stopnia studiów na kierunku Pedagogika.
Uroczystość Jubileuszu zgromadziła w Auli im. F. Ryszki wielu gości, rodzinę, przyjaciół i uczniów Księdza Profesora. Sylwetkę Jubilata i jego życiorys przedstawił dr hab. Tadeusz Sakowicz, a dr  Dariusz Zwierzchowski  przybliżył jego działalność naukową i dydaktyczną.
Następnie goście wysłuchali wykładu ks. prof. Śledzianowskiego, w którym nakreślił zmieniający się na przestrzeni wieków obraz rodziny. Omówił współczesne zagrożenia w jej prawidłowym funkcjonowaniu oraz możliwości wsparcia przez różne instytucje.
Oficjalną część uroczystości zakończyły życzenia i słowa uznania dla Księdza Profesora oraz jego działalności naukowo- dydaktycznej i społecznej.
Laudacje na cześć Jubilata wygłosili: Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. dr Izabela Zaborowska, Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, w imieniu senatora Jarosława Rusieckiego – kierownik biura Artur Głąb, przedstawiciele  nauki –  prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. zw. dr hab. Wanda Maria Dróżka, prof. nadz. dr hab. Barbara Kałdon.
Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości duchownych, m.in.  ks. prof. zw. dr hab. Mariana Nowaka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. dr hab. Stanisława Chrobaka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. dr hab. Kazimierza Pierzchałę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. dr hab. Stefana Radziszewskiego z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Nie mogło zabraknąć również najbliższej rodziny Jubilata, który nie krył łez wzruszenia.