W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

19 grudnia 2016 r. z inicjatywy rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. dr Izabeli Zaborowskiej doszło do spotkania przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych i kulturalnych. W spotkaniu uczestniczyli:

• Izabela Zaborowska – rektor WSBiP
• Barbara Bakalarz-Kowalska – dyrektor Biblioteki WSBiP, Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe
• Monika Bryła-Mazurkiewicz – PTTK im. M. Radwana w Ostrowcu Św.
• Katarzyna Cukierska – Szkoła z Pasją, Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
• Paweł Gotowiecki – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP
• Wojciech Lesiak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
• Dominika Lipka – dział promocji WSBiP
• Magdalena Niewójt – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Zbigniew Pękala – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
• Anna Pierścińska-Maruszewska – dyrektor CKU, prezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
• Adam Szklarski – PTTK im. S. Jeżewskiego w Ostrowcu Św.
• Kamil Stelmasik - Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych
• Anna Wasilewska –Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św.

Dyskutowano o potrzebie współpracy i wzajemnej promocji działań. W Ostrowcu Św. i powiecie organizowanych jest wiele przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, które kierowane są do lokalnej społeczności. Chętnych do skorzystania z oferty jest wielu, lecz nie zawsze są w stanie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, bowiem często ich terminy pokrywają się. Zaistniała więc potrzeba stworzenia płaszczyzny/portalu/ wymiany informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć. Każda organizacja/instytucja ma kalendarz imprez, które planuje z dużym wyprzedzeniem. Wzajemne promowanie takich działań przyczyni się do zwiększenia grona odbiorców planowanych przedsięwzięć.

Przedstawiciele instytucji uczestniczących w spotkaniu wstępnie zadeklarowali, że w miarę możliwości będą starali się informować nawzajem o swoich przedsięwzięciach oraz wspomagać w ich realizacji .

Szkoda jedynie, że zabrakło przedstawicieli największych instytucji kulturalnych w mieście – Miejskiego Centrum Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historyczno-Archeologicznego.

17 grudnia 2016 r. w bibliotece WSBiP spotkało się grono sympatyków poezji tworzonej przez inż. Stanisława Kawińskiego, mieszkańca ówczesnego Ostrowca, który aż do wybuchu wojny był głównym metalurgiem Zakładów Ostrowieckich. Stanisław Kawiński był nie tylko znanym i cenionym fachowcem, inżynierem, dyrektorem huty, ale również parał się trochę poezją i nie tylko. Warto poznać drugą, nieznaną twarz Stanisława Kawińskiego – poety, człowieka niezwykle wrażliwego. To dzięki rodzinie inż. Kawińskiego, a szczególnie wnukowi Januszowi Dziewulskiemu, zarówno poezja, jak i listy pisane z Ameryki ujrzały światło dzienne (zostały przypadkowo odnalezione w rzeczach osobistych inżyniera). Rodzina autora sfinansowała również książkę Poezja sprzed lat. Relacje z podróży po USA. Ameryka lat 30. XX w. widziana oczami inż. St. Kawińskiego, mieszkańca ówczesnego Ostrowca, w której prócz wierszy i poematów znalazły się listy pisane do rodziny z podróży po USA. S. Kawiński został tam wysłany przez Zarząd Główny Zakładów Ostrowieckich, aby zapoznać się z najnowszymi urządzeniami w zakładach przemysłowych i hutach pracujących w oparciu o gaz ziemny. Szczegółowe raporty z wyprawy inżynier Kawiński wysyłał do Zarządu Głównego (do dziś zachowały się one w archiwum Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św.), zaś do rodziny (żony i córek) słał pełne tęsknoty listy, w których opisuje Amerykę lat 30. ubiegłego wieku, architekturę (drapacze chmur, hotele – „małe miasta”), codzienne spokojne życie mieszkańców, będących zlepkiem wielu narodowości mówiących jednym językiem.

Do dziś zachowały się jedynie 3 poematy inż. Kawińskiego. Ich fragmenty na spotkaniu czytał Janusz Dziewulski, wnuk autora. Pisane są piękną, tak rzadko dziś spotykaną polszczyzną, a przedstawiane w nich historie i sposób ich opisania świadczą o olbrzymiej erudycji autora, starannym wykształceniu, „iskrze” do pisania i lekkim piórze (najprawdopodobniej nie były to pierwsze jego próby literackie).
Spotkanie zostało zainspirowane pozytywnym oddźwiękiem poezji St. Kawińskiego, której fragmenty prezentował na forum Ostrowca (wątek: Poezja sprzed lat) jego wnuk. Forumowicze postanowili się spotkać „w realu” i porozmawiać o tym nieznanym wątku w biografii St. Kawińskiego, jakim była poezja pisana do szuflady, wymienić się wrażeniami z lektury. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze, przy kawie, cieście domowej roboty p. Hani (wnuczki S. Kawińskiego). Każdy otrzymał książkę z dedykacją od rodziny autora oraz płytę, na której utwory St. Kawińskiego czyta jego wnuk.
Oby więcej takich spotkań i wspomnień o ludziach związanych z Ostrowcem, tworzących jego historię, której w sobotni wieczór mogliśmy choć przez chwilę „dotknąć” i poczuć.

W sobotę, 10 grudnia 2016 r. w murach uczelni odbyło się spotkanie, którego tematem wiodącym były dzieje cichociemnych, wywodzących się z Ziemi Świętokrzyskiej. Honorowymi gośćmi spotkania, na które przybyło wiele osób zainteresowanych historią II wojny światowej, regionalizmem, byli: Teresa Piwnik, bratanica Jana Piwnika ps. Ponury, oraz Marcin Sikora z Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”.

Przybyłych na spotkanie powitały: Barbara Bakalarz-Kowalska, dyrektor Biblioteki WSBiP, wiceprezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego, oraz Monika Bryła-Mazurkiewicz z Oddziału PTTK im. M. Radwana.
Spotkanie rozpoczął Andrzej Broda, który przedstawił sylwetki cichociemnych pochodzących bądź związanych z regionem świętokrzyskim. Wśród nich znalazł się urodzony w Ostrowcu Św. (Klimkiewiczów) mjr Jan Benedykt Różycki ps. Busik. Wszystkich cichociemnych, spadochroniarzy Armii Krajowej, było 316. Tworzyli oni jedną z najbardziej elitarnych grup żołnierzy w okresie II wojny światowej

Po prezentacji odbył się przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka filmu „Kuźnia Bohaterów”. Film, który w założeniach ma mieć 10 odcinków (dotychczas powstało 3), przedstawia w sposób paradokumentalny historię cichociemnych. Obok przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych, którzy w nim wystąpili, wypowiadali się ostatni żyjący cichociemni. Film zaprezentował Marcin Sikora z Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”. Jednym z zadań fundacji jest szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa. W jakimś sensie GROM dziedziczy tradycje cichociemnych przekazując ich historię młodemu pokoleniu.
Na zakończenie głos zabrała Pani Teresa Piwnik, która zaprezentowała zdjęcia z odsłonięcia we Włoszech tablicy poświęconej cichociemnym.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział PTTK im. M. Radwana, Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe.

9 grudnia 2016 r. w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja z okazji pięciolecia działalności Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) w naszym mieście połączona z podsumowaniem III Gminnej Kampanii „Białej Wstążki” – Stop Przemocy Wobec Kobiet.

Gości powitała i wprowadziła w temat konferencji Anna Gatkowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Zespół Interdyscyplinarny podsumował na konferencji 5 lat swoich działań. Podziękowania za dotychczasowa pracę na rzecz gminy i życzenia dalszych sukcesów, przekazała wiceprezydent miasta Marzena Dębniak. Następnie z wykładem na temat „Rola mężczyzn w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wystąpiła Renata Durda, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Z ramienia Uczelni w konferencji uczestniczyły: rektor dr Izabela Zaborowska oraz dziekan dr Grażyna Kałamaga.

Podziękowanie dla WSBiP za wspieranie działań ZI przekazała przewodnicząca Anna Gatkowska.

Życzymy dalszych sukcesów!