W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

10.03.2015 r. Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe zorganizowało w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości konferencję naukową, poświęconą rewolucjom i ich związkom z ewolucjami. Z racji jej interdyscyplinarnego charakteru Ostrowiec Św. odwiedzili przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych z całej Polski m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Warszawie. Wśród prelegentów znalazły się również osoby związane z Kaliskim Towarzystwem Naukowym, stowarzyszeniem o długoletniej tradycji naukowej i wydawniczej.  Profesorowie, doktorzy i doktoranci dyskutowali m.in. na temat postępowości idei pedagogicznych, polskiej administracji szkolnej, zmian w nadzorze pedagogicznym, przeobrażeń subkulturowych, ujmowania ewolucji i rewolucji w różnych kontekstach literackich, językowych, a także o rewolucji lat 1907-1909, Rebelii Młodej Irlandii w 1848 r., ewolucji polityki etnicznej Izraela względem Palestyńczyków Jerozolimy Wschodniej, rewolucji angielskiej z 1640 roku. Konferencja nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o tożsamość ewolucji i rewolucji. Z obrad należy wnioskować, że z historycznego punktu widzenia rewolucja nie jest synonimem ewolucji. Rewolucja jest gwałtowna i zwykle destrukcyjna, natomiast ewolucja odbywa się spokojniej, czasem nawet zupełnie niepostrzeżenie. Wysoki poziom merytoryczny konferencja zawdzięcza prelegentom, szczególnie komitetowi naukowemu, w skład którego weszli profesorowie: Tadeusz Aleksander,  Witold Chmielewski, Piotr Gołdyn, Krzysztof Jakubiak, Barbara Kałdon, oraz dr Anna Dąbrowska. Wysiłek organizacyjny spoczął na barkach Komitetu Organizacyjnego, tj. doc. Teresy Gumuły, dr. Pawła Kaptura, dr Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, dr Anety Skuzy, mgr Barbary Bakalarz-Kowalskiej i mgr Agnieszki Batóg.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zacieśnia współpracę z zagranicznymi uczelniami. Jeszcze w tym roku akademickim 8-u ostrowieckich studentów wyjedzie na 2-miesięczny staż do Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu. Będą też wspólne projekty naukowe oraz wyjazdy kadry dydaktycznej, w celu prowadzenia zajęć na słowackich uczelniach

Ostrowiecka uczelnia realizuje podpisane w tym roku umowy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+. Program ten daje szeroki wachlarz możliwości dla kadry naukowo -dydaktycznej, pracowników administracji, ale przede wszystkim dla studentów. W dniach 8 -9 grudnia br., dwoje pracowników Uczelni: dr hab. Antoni Olak oraz Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, mgr Marta Dobrowolska - Wesołowska, odbyło wizyty przygotowawcze w dwóch uczelniach partnerskich na Słowacji. Ich celem było opracowanie programów praktyk oraz programów studiów dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, którzy przeszli pozytywnie proces rekrutacji i zostali zakwalifikowani do wyjazdu. Wybór padł na Akademię Sit Zbrojnych Generała Milana Rastislava Stefanika w Liptowskim Mikulaszu i w związku tym pierwsza wizyta miała miejsce właśnie na tej uczelni.
Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego jest sektorem, w ramach którego realizowane są akcje związane z Mobilnością Edukacyjną i Partnerstwami Strategicznymi. To dzięki tym akcjom finansowane są wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć. W bieżącym roku akademickim z tej szansy w WSBiP skorzysta 7 nauczycieli. Ponadto możliwe są wyjazdy szkoleniowe dla kadry, na które zgłosiły się 2 osoby.
Najważniejszym aspektem programu Erasmus+ dla naszej uczelni jest jednak możliwość ponownego wysyłania studentów na zagraniczne uczelnie partnerskie w celu odbycia części zajęć, praktyk, bądź staży zagranicznych podkreśla dr Marta Dobrowolska - Wesołowska. Z tej możliwości w obecnym roku akademickim skorzysta aż 8 studentów. Wyjadą oni do naszych południowych sąsiadów na dwumiesięczne płatne praktyki zawodowe. Podczas niedawnej wizyty na Słowacji przeprowadziliśmy rozmowy z kierownikiem katedry Bezpieczeństwa i Obrony, prof. inż. Wojciechem Jurakiem oraz inż. Ladislavem Boka, koordynatorem programu Erasmus+, które zaowocowały podpisaniem programów praktyk dla ostrowieckich studentów. Nasi studenci będą brali udział w manewrach wojskowych organizowanych dła kadetów Akademii, zapoznają się z funkcjonowaniem słowackich Centrów Zarządzania Kryzysowego, zostaną zaproszeni na wizyty w komisariatach policji, straży miejskiej, w oddziałach straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Otrzymają niepowtarzalną szansę zdobycia nowego doświadczenia. Podczas dwumiesięcznego pobytu studenci będę zakwaterowani na terenie Akademii, dostaną również szansę wzięcia udziału w zajęciach z zakresu sekuritologii oraz języków obcych: angielskiego i rosyjskiego. Oferta ta wykracza poza ramy porozumienia o programie praktyk i jest wynikiem dobrej współpracy oraz relacji między pracownikami obu uczelni partnerskich.

Sukcesem zakończyły się też rozmowy prowadzone w drugiej uczelni - Wyższej Szkole Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach. Podczas spotkania z dr Stanislavem Kriźovskym ustalono możliwości odbywania w przyszłym roku akademickim części studiów przez studentów z ostrowieckiej uczelni na podstawie wypracowanego wspólnego programu studiów. Takie rozwiązanie przyniesie obopólne korzyści dla ostrowieckich i słowackich studentów, którzy będą mogli otrzymać tzw. joint diploma.
Wizyta pracowników WSBiP zaowocowała również otwarciem współpracy dla kadry naukowo dydaktycznej w formie wspólnych projektów badawczych, realizowanych przez konsorcjum WSBiP - VSBM - AOS, zaś Koordynator Programu Erasmus+, Marta Dobrowolska -Wesołowska, zaprosiła pracowników słowackich uczelni do Ostrowca w ramach STA, czyli wymiany kadry dydaktycznej w celu prowadzenia, zajęć. Wizyta ta spodziewana jest w kwietniu 2015 r.