W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

W piątek 17 kwietnia br. na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu odbyło się seminarium naukowe pod nazwą: KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RODZINIE. Organizatorem był Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu Św., zaś współorganizatorami: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Referaty wygłosili: prof. zw. Zofia Kawczyńska-Butrym, dr hab. Bożena Zawadzka, Poseł na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz, dr Anna Gatkowska, dr Anna Przygoda, dr Anna Zybura, mgr Katarzyna Gonciarz, mgr Elżbieta Helicka, mgr Bożena Kargul.
Tematyka wykładów dotyczyła kwestii prawidłowo organizowanej opieki zarówno w odniesieniu do dzieci, jak też osób starych, które nie mogą liczyć na zaangażowanie w tym względzie członków własnej rodziny. W kilku referatach przybliżono wypracowane dotychczas w naszym regionie metody wsparcia i pomocy dla seniorów. Niezwykle interesujące rozwiązania, zaczerpnięte z niemieckiej polityki socjalnej, przedstawiła poseł Marzena Okła-Drewnowicz.
Zarówno prelegenci, jak i bierni uczestnicy seminarium, zadeklarowali swój udział w tego typu spotkaniu w przyszłym roku akademickim.

W dniu 30 marca 2015r. Studium Języków Obcych WSBiP przeprowadziło II Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu miasta, powiatu i spoza powiatu.

Tegoroczni maturzyści mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu wszystkich sprawności
na poziomie B2, według Skali Rady Europy określającej poziom biegłości językowej. Autorką testu była mgr Marta Dobrowolska – Wesołowska, Kierownik Studium Języków Obcych, która wraz z dr Pawłem Kapturem czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia.

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłosiło się 115 uczestników, jednakże nie wszyscy podjęli wyzwanie. Wyniki Konkursu udowodniły wysoki poziom uczniów, jednakże test okazał się stosunkowo trudny, na co wskazuje zamieszczona poniżej punktacja. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek, zaś nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymali pisemne podziękowania oraz upominki książkowe.

Organizatorzy Konkursu liczą, iż Konkurs wpisał się już w kalendarz wydarzeń szkolnych
i w przyszłym roku będziemy mogli gościć jeszcze większą liczbę uczestników.

Tegorocznym laureatom nagrody zostały wręczone w szkołach w obecności ich rówieśników bądź dyrekcji.

Laureatami Konkursu zostali:
Adrian Mitoraj– I miejsce (Liceum Ogólnokształcące nr III);
Emilia Cybula– II miejsce (Liceum Ogólnokształcące nr I);
Jarosław Zalewski– III miejsce (Liceum Ogólnokształcące nr III) oraz Małgorzata Kolasa (Liceum Ogólnokształcące nr II)

Wyniki punktowe dla wszystkich uczestników Konkursu. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia wynosiła 50 punktów.

Link do wyników konkursu:
- wyniki

21.03.2015 r. miało miejsce trzecie już spotkanie w ramach cyklu „Nasi Mistrzowie” organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia oraz Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. Tym razem w murach uczelni zagościł pianista, pedagog fortepianu – Włodzimierz Stefan Kutrzeba.
Spotkanie otworzyła dr Aneta Pierścińska-Maruszewska – prezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego, sylwetkę Mistrza przedstawiła dr Aneta Skuza – Dziekan Wydziału zamiejscowego Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w Tomaszowie Mazowieckim, zaś rozmowę z Mistrzem poprowadził mgr Grzegorz Marzec, wykładowca naszej uczelni.
Do południa Włodzimierz Stefan Kutrzeba wygłosił wykład nt. „Przestrzeń, ruch i znaczenie w chopinowskiej metodzie kształcenia pianisty”, w którym uczestniczyli wykładowcy, studenci oraz zaproszeni goście. O godzinie 16.00 w Pałacu Wielopolskich rozpoczęła się druga część spotkania, którą uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. , oraz uczenia Mistrza - Łukasza Drianskiego.
Włodzimierz Stefan Kutrzeba jako pierwszy po Hennryku Neuhausie - faktycznym odkrywcy znaczenia Metody Chopina - naukowo zinterpretował praktyczne możliwości zastosowania wskazówek Chopina zawartych w jego Szkicach do metody gry fortepianowej. Metoda Chopina stała się dla Kutrzeby najważniejszym punktem odniesienia w tworzeniu własnej metodyki nauczania gry na fortepianie, o której barwnie opowiadał podczas swoich wystąpień. W swoich wypowiedziach wspominał własnych Mistrzów, m.in. Józefa Hofmana, a także Glenna Gould’a. Co ciekawe, okazało się, iż F. Chopin „też był człowiekiem”, a jeden z wybitniejszych polskich pedagogów fortepianu - Aleksander Michałowski - miał „palce z waty”. Takich „złotych myśli” podczas spotkania było wiele, co świadczy o jego niezwykłej atmosferze.

W czwartek, 19 marca 2015 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbył się Finał Międzypowiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Rektora WSBiP.
Aula im. Prof. F. Ryszki, w której odbywały się zmagania, była pełna młodzieży, która dopingowała swoich reprezentantów. Debacie przysłuchiwali się również dyrektorzy, nauczyciele, wicestarosta powiatu ostrowieckiego Eligiusz Mich, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Robert Kasiński, Rektor WSBiP prof. Bożena Zboina, członkowie Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego: dr Anna Dąbrowska, dr Aneta Skuza, Agnieszka Batóg i Barbara Bakalarz-Kowalska.
Do zmagań przystąpiły 4 półfinałowe drużyny reprezentujące: I LO im. S. Staszica w Ostrowcu Św. w składzie: Paulina Styczeń, Adrianna Kowalska, Tomasz Stefański (opiekun Jolanta Broda), III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. w składzie: Bartłomiej Baran, Łukasz Chluchnik, Piotr Wąsik (opiekun Marzena Kusal), LO im. B. Głowackiego w Opatowie w składzie: Diana Mirowska, Aleksander Czosnek, Jakub Skowroński (opiekun Jerzy Strzyż) oraz Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. w składzie: Kamila Sosnowska, Jakub Żyła, Grzegorz Żurek (opiekun Jolanta Grochulska).
Ekspertami debaty półfinałowej byli: Barbara Bakalarz-Kowalska, wiceprezes Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowe, Dyrektor Biblioteki WSBiP, oraz Dariusz Loranty, najbardziej znany negocjator policyjny.
W rolę marszałka wcielił się Rafał Lega z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.
W półfinale drużyny z Ostrowca - I LO i Zespół Szkół nr 3 - debatowały wokół tezy: Człowiek z natury jest zły. Debatę wygrała, tym samym zdobywając III miejsce, drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.
Do zmagań finałowych przystąpiono po przerwie. Powitano wtedy kolejnego przybyłego eksperta – Stefana Truszczyńskiego – Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, publicystę, reportera, dokumentalistę filmowego. Drugim ekspertem finału pozostał Dariusz Loranty.
Finałowa debata toczyła się wokół tezy: Największe dzieła tworzą szaleńcy. Drużynę Propozycji reprezentowali uczniowie z Opatowa, zaś Opozycją była młodzież z III LO w Ostrowcu Św. Lepsi okazali się uczniowie z Opatowa, zdobywając I miejsce i puchar Rektora WSBiP.
Wręczono również Puchar dla Najlepszego Mówcy, który trafił do rąk Tomasza Stefańskiego z I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Św.
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, uczniowie dodatkowo książki Dariusza Lorantego „Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji” z autografem autora. Nagrodzone drużyny dodatkowo otrzymały książki ufundowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Na zwycięzców czeka również wycieczka do redakcji „Do rzeczy” oraz certyfikowany staż w Przeglądzie Geopolitycznym, natomiast zainteresowane szkoły będą mogły skorzystać z jednodniowych warsztatów dziennikarskich.
Patronat nad konferencją objęli: Starosta Powiatu Opatowskiego, Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego była dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.