W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 • Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  Dziękujemy Pracownikom Służby Zdrowia

  wtorek, 14, kwiecień 2020 09:27
 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51

Tegoroczna konferencja została poprzedzona warsztatami dla osób przewlekle chorych. Ich założeniem było zmniejszenie ryzyka zgonu i niedopuszczenie do poważnych, trwałych skutków choroby pod postacią różnego stopnia inwalidztwa. Zostały przeprowadzone przy współudziale uznanych autorytetów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny i nauk społecznych.
Ogólnopolska Konferencja XI Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie - zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości, a także Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza, przy współpracy Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Krakowie, Koło Terenowe w Ostrowcu Św., Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - Koło w Ostrowcu Św., Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, Związku Pracodawców Powiatowych ZOZ Województwa Świętokrzyskiego i Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego - odbyła się 29 listopada 2013 roku pod hasłem „Bądź zdrów - Nie daj się stresowi”. Jej celem było upowszechnienie wiedzy o zdrowiu psychicznym, zwróceniu uwagi na potrzebę wspierania osób z przewlekłym stresem w ich reintegracji ze społeczeństwem oraz potrzebę dalszego rozwoju środowiskowych form wsparcia. Obecnie bowiem bardzo ważna jest integracja oraz uzupełnienie struktury lecznictwa i pomocy społecznej o brakujące ogniwa, aby spełnić założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, by nie pozostał on tylko „papierowym” programem. Podkreślono zwłaszcza potrzebę rozwoju profilaktyki oraz różnych form pomocy. Z danych wynika, że 25 proc. Polaków czuje się „wyczerpanych i wykończonych”, 28 proc. twierdzi, że jest „zmęczonych”, 16 proc. jest „bardzo zdenerwowanych”, a 12 proc. odczuwa „smutek i zmęczenie”. Dlatego zwrócono uwagę na potrzeby i problemy w obszarze zdrowia psychicznego w powiecie ostrowieckim.
Tegoroczne obchody Ostrowieckich Dni Promujących Zdrowie przebiegały w sesjach: Wsparcie w zdrowiu i chorobie, Etyka w instytucjach społecznych ochrony zdrowia, Stres a uzależnienia, które prowadzili: przewodniczący komitetu organizacyjnego - mgr inż. Józef Grabowski, przewodnicząca komitetu naukowego - prof. Bożena Zboina oraz członkini komitetu naukowego dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.
Zaproszeni goście wysłuchali wystąpień dyrektora ZOZ Józefa Grabowskiego, a także przedstawicieli świata nauki - prof. Teresy B. Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. Romualda Derbisa, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), prof. Marzeny Samardakiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. Stanisława Głuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), ks. prof. Mariana Nowaka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. Barbary Kałdon, (WSBiP w Ostrowcu Św.), prof. Bożeny Zboiny (WSBiP w Ostrowcu Św., Zespół Opieki Zdrowotnej, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Ostrowcu Św.), dr. Rafała Patryna (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz wyróżnionych uczestników projektu „Życie bez nałogów” (tj. Mileny Traczyńskiej z I LO w Ostrowcu Św., a także Anity Biernat i Natalii Ruszkiewicz z Gimnazjum w Tarłowie), którego podsumowanie odbyło się również podczas konferencji.
Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa koła naukowego studentów pielęgniarstwa Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP.
Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, a także starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga

Po raz kolejny studenci pierwszych roczników zostali przyjęci
w poczet żaków WSBiP
Było tak, jak zapowiadało muzyczne hasło przewodnie – była
zabawa i działo się, oj działo …
Dwie tury, tak aby żaden kierunek nie poczuł się pominięty,
w sumie ponad 100 osób doświadczyło nie lada przeżyć.
Na początek ciemności kopalni krzemienia na Krzemionkach,
a następnie kilka godzin konkursów, zawodów i dobrej zabawy.
Każda konkurencja (a było ich wiele) była nagradzana drobnym
upominkiem. Nad wyborem prezentów vice-przewodniczące
Samorządu głowiły się długo, aż wreszcie znalazły to, co ich
zdaniem przypadło do gustu zarówno męskiej jak i damskiej
części zwycięzców konkursów.
Sądząc po wyrazach twarzy na zdjęciach, wszyscy dobrze się
bawili, a ci, którzy woleli wykorzystać Godziny Rektorskie na
rzeczy inne niż integracja szeroko pojęta niech żałują, gdyż już
nigdy więcej nie będą mieli okazji być głównym bohaterem
imprezy Otrzęsinowej na WSBiP.
Z podziękowaniem za wspólną zabawę
Samorząd Studencki WSBiP

W dniach 17-24 listopada 2013r. nasze miasto oraz nasza Uczelnia gościła grupę 12 uczniów z rosyjskiego miasta Vladimir. Celem ich pobytu był intensywny kurs języka angielskiego zorganizowany przez Centrum Edukacyjne CENTRUS oraz Studium Języków Obcych WSBiP. Uczniowie przez cały tydzień mieli zajęcia praktyczne, mające na celu doskonalenie sprawności mówienia. Zajęcia odbywały się na uczelni, jak również w terenie. Podczas wycieczek do Sandomierza, Kielc czy Krakowa rozmawiali wyłącznie po angielsku, w ten sposób doskonaląc język w wielu sytuacjach życiowych.
Na zakończenie kursu wzięli oni udział w międzynarodowym konkursie znajomości języka angielskiego wraz z uczniami z Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu. Okazało się, iż uczniowie z rosyjskiego gimnazjum zgarnęli wszystkie miejsca na podium, chociaż różnice w punktacji były bardzo niewielkie i nasi gimnazjaliści nie mogą powstydzić się swojego poziomu znajomości języka (zwłaszcza, że wszyscy pisali trudniejszą wersję konkursu). Gratulujemy w tym miejscu pani mgr Edycie Jakubczyk, nauczycielowi z Niepublicznego Gimnazjum, doskonałych wyników Jej pracy i dziękujemy za gościnę na Swoich zajęciach. Dziękujemy Pani Kindze Wnuk, właścicielowi Niepublicznego Gimnazjum za współpracę i stworzenie możliwości wspólnych zajęć.