utw_banner_1712-07.jpg

Rozkład zajęć w UTW WSBiP   w roku akademickim 2017/2018

NAZWA SEKCJI

PROWADZĄCY

MIEJSCE ZAJĘĆ

TERMIN ZAJĘĆ

Seminarium – Kulturoznawstwo

dr Paweł Gotowiecki

WSBiP aula im. prof.

F. Ryszki, blok B

Piątek godz. 15.00

wg oddzielnego planu

co dwa tygodnie

pierwsze zajęcia 13.10.2017

Seminarium Literackie

wg oddzielnego planu

mgr Matylda Niewójt

WSBiP sala 12

Pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 10.00

pierwsze zajęcia 6.11.2017

Seminarium – Historyczne

wg oddzielnego planu

mgr Jarosław Piotr Kopański

WSBiP aula im. prof.

F. Ryszki, blok B

Raz w m-cu.

Piątek godz. 15.00

Wg oddzielnego planu. Pierwsze zajęcia 27.10.2017r.

Seminarium z zakresu wiedzy psychologicznej

Mgr Bożena Semeniuk

WSBiP s, 12, blok B

Dwa razy w m-cu: poniedziałek godz. 10.00

Pierwsze zajęcia 23.10.2017

LEKTORATY:

J. angielski – dla początkujących

mgr Anna Nowak-Musiał

III LO im. W.Broniewskiego s. 34

Środa 8.00- 8.45

J. angielski dla średnio zaawansowanych

mgr Eliza Wójcik

II LO im. J. Chreptowicza

Sala 03

Piątek 10.55 – 11.40

J. niemiecki dla średnio- zaawansowanych

mgr Ewa Łatkowska

II LO im J. Chreptowicza

sala 04.

Piątek 9.50 – 10.35

Język francuski dla początkujących

mgr Katarzyna Mozal-Papciak

ZSOMS

internat obok biblioteki

Środa godz. 13.25- 14.10

sala 04

J. rosyjski dla zaawansowanych

mgr Anna Górska

WSBiP sala 16

Raz w m-cu wtorek – 2 godz. godz. 10.00 -11.30

Jęz. hiszpański - II rok

mgr Katarzyna Mozal-Papciak

ZSOMS Internat ( obok biblioteki)

Środa 12.30-13.15

J. francuski dla zaawansowanych

mgr Joanna Gibalska

I LO im. S. Staszica ,

Sala 22

Piątek 8.55 – 9.40

Język niemiecki dla początkujących

mgr Ewa Dorecka

mgr Paweł Barański

III LO W. Broniewskiego

Sala 35

Środa 9.50-10.35

Warsztaty komputerowe - dla średnio zaawansowanych

mgr inż. Zenon Dudajek

WSBiP I piętro, blok B s. 5

Czwartek godz.9.00 i 10.00

( pierwsze zajęcia od 12.10.2017)

Warsztaty komputerowe - genaologia

Bożena Krajewska -Walczyk

WSBiP I piętro, blok B s. 5

Czwartek godz 9.30 -11.00

( pierwsze zajęcia od 12.10.2017)

Warsztaty komputerowe dla początkujących

Romuald Redlich

WSBiP , blok B sala 5

Wtorek godz. 10.30 – 12.00

( pierwsze zajęcia

od 10.10.2017)

CHÓR

mgr Alicja Sołtys

mgr Waldemar Sołtys

WSBiP aula im. prof.

F. Ryszki, blok B

środa godz.10.00 -11.30

Zespół tańca ludowego

mgr Ewa Bałazy

ODK ul. Wspólna

Czwartek

Godz.10.00-13.00

KABARET

mgr Ewa Bałazy

ODK ul. Wspólna

Czwartek

Godz.10.00-13.00

Sekcja Teatralna

mgr Krystyna Borys

ODK ul. Wspólna

Czwartek

Godz.10.00-13.00

Sekcja Plastyczna

mgr Danuta Zofia Słapek

WSBiP blok B sala 12

wtorek godz. 10.00

Sekcja Rękodzieła i Sztuki Użytecznej

mgr Emilia Sękiewicz

WSBiP blok B s. 12

Wtorek godz. 11.30

Sekcja „Bliżej Sztuki”

Zbigniew Sawaryn 

WSBiP sala 6 lub 8 blok B

Środa godz. 15.00

Pierwsze zajęcia 17.10.2017

Sekcja „ Z przyrodą na ty”

mgr Andrzej Bartczak

WSBiP sala 6

Czwartek

godz. 11.00

Gimnastyka -1

mgr Ewa Wiśniowska

II LO im.

J Chreptowicza

- sala gimnastyczna

Środa 16.00-17.00

Pierwsze zajęcia 18.10.2017

YOGA

Żaneta Fiszer – nauczyciel Yogi i Relaksacji

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 7

Wtorek godz. 15.00- 16.00

Pierwsze zajęcia 17.10.2017

Zespół Gimnastyki 2

Szkoła Zdrowego Stylu Życia (50 osób)

Sala gimnastyczna

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (Ekonomik)

Wtorek 16.15 – 18.30 (gr, I i II)

Czwartek godz. 15.00

TAI – CHI i Yoga

Barbara Korybut-Daszkiewicz

dr Ewa Pietrzycka _ Wilczyńska

WSBiP Hall I Pietro blok B

W poniedziałki, w które nie ma wykładów plenarnych

Godz. 16.00

Zespół Tańca Towarzyskiego

Anna Stonik

WSBiP – Hall obok biura

Zajęcia płatne -15zł/2m-ce

Wtorek godz. 15.45 - 17.00

Zespół wycieczek

Henryka Rycombel

wg oddzielnego planu

Sekcja turystyczna: ( wycieczki, rajdy, wycieczki rowerowe)

Zofia Babska

Zbigniew Kowalski

We współpracy z PTTK

Wg oddzielnego planu

Zespół „Pomocna Dłoń”

mgr Anna Górska,

mgr Irena Grudniewska

wg potrzeb

Nordic Walking

Janina Szczepańska

T. Żelazna

Zbiórka - plac przed WSBiP

WSBiP sala 15

Wtorek godz. 9.30

( od 17.10.2017)

Środa godz. 15.00

Sekcja „Dodać życia do lat”

mgr Irena Stasińska

Sekcja Fotografii

Romuald Redlich

W II semestrze

Zespół muzyczny

Marek Szczepański

WSBiP sala 12

Środa 12.00 – 13.00

Pływalnia „Rawszczyzna”

Pływalnia” Aqua-aerobik”

Barbara Barańska- starosta

Opłata – bilet dla seniorów ( 7 zł)

Opłata 15 zł (senior)

Poniedziałek 8.00 i

piątek 8.00

czwartek 19.10