utw_banner_1712-02.jpg

Wykłady plenarne
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP
rok akademicki 2017/2018

 

Termin

Tematyka

Prowadzący

Miejsce

 

2.10.2017

godz.1500

poniedziałek

Uroczysta Inauguracja  roku akademickiego 2017/2018 .

Wykład inauguracyjny - „Zachowania zdrowotne a jakość życia słuchaczy UTW”

Prezes UTW WSBiP –

Józef Pazderski

dr hab. Dorota  Kozieł prof. UJK w Kielcach

Aula WSBiP

im prof.

F. Ryszki

16.10.2017

godz.1500

poniedziałek

Lepszy słuch kluczem do komfortowego życia

Federacja UTW Nowy Sącz

Aula WSBiP

 

23.10.2017

godz.1500

poniedziałek

 

Choroby układu moczowego- czynniki ryzyka, objawy chorobowe, profilaktyka

Świętokrzyskie Centrum Onkologii  w Kielcach

Aula WSBiP

24.10.2017

wtorek

godz. 1030

Warsztaty z zakresu  profilaktyki słuchu

Federacja UTW Nowy Sącz

Aula im. F. Ryszki

6.11.2017

poniedziałek

godz. 15:00

Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym – praktyczne inspiracje

Jacek Łapiński doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku autor książki „Jak być lepszym”

Aula WSBiPim. prof. F. Ryszki

                    

13.11.2017

poniedziałek

godz. 15:00

Program artystyczny z okazji 99 rocznicy odzyskania  Niepodległości  przez Polskę p.t.

Pieśni chwały Polaków”                                

Alicja i Waldemar Sołtysowie

I Chór UTW

Aula WSBiP

 im. prof. F. Ryszki

 

 

20.11.2017

poniedziałek

godz. 15:00

 

Walne Zebranie Członków – Wybory nowego Zarządu w związku z upływem  3 –letniej kadencji

 

Zarząd UTW WSBiP                                                                      

Aula WSBiP

 im. prof. F. Ryszki

27.11.2017

poniedziałek

godz. 15:00

Syria – ziemia wielu cywilizacji

mgr Jarosław Piotr Kopański

Aula WSBiP

 

04.12.2017r.

poniedziałek

godz. 15:00

 

Uratować 5-ciu ludzi czy jednego człowieka- dylemat zwrotnicy”

Ks. mgr Łukasz Sadłocha z Parafii Św. Kazimierza Os. Pułanki

Aula WSBiP

 im. prof. F. Ryszki

 17.12.2017r.
niedziela
godz. 16:00

Spotkanie wigilijne opłatkowe

Zarząd UTW WSBiP

Hotel Accademia

08 .01. 2018r
poniedziałek
godz. 15:00

Spotkanie noworoczne słuchaczy UTW WSBiP

Zarząd UTW WSBiP

Aula WSBiP
im. prof. F. Ryszki

22.01.2018r.
poniedziałek
godz. 15:00

„Straż nie tylko do pożaru”

st. bryg. mgr inż.
Robert Grudzień

Aula WSBiP
im. prof.F. Ryszki

05.02.2018
poniedziałek
godz. 15:00

 

dr n. med.  Jerzy  Stanisławek
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Aula WSBiP
im. prof. F. Ryszki

26.02.2018
poniedziałek
godz. 15:00

 

dr hab. Anna Klepacka
Profesor  WSBiP

Aula WSBiP
im. prof. F. Ryszki

12.02 do 25.02. 2018r.

Ferie  zimowe

 

 

09.04.2018
poniedziałek
godz. 15:00

Alkoholizm w rodzinie. Przyczyny, leczenie. Profilaktyka (z Projektu UM)

dr Dariusz Zwierzchowski-
Poradnia Uzależnień w Kielcach

Aula WSBiP
 im. prof. F. Ryszki

23.04.2018
poniedziałek
godz. 15:00

Uzależnienia od narkotyków, leków, terapia i powrót do równowagi (z Projektu UM)

Katarzyna Sobczyk

Aula WSBiP
 im. prof. F. Ryszki

30.04.2018
poniedziałek
godz. 15:00

Konferencja -  „Sto lat Niepodległej Polski

Tradycje legionowe na Ziemi Świętokrzyskiej” (projekt Urzędu Marszałkowskiego)

dr Paweł Gotowiecki

Waldemar Brociek

Panele: Dariusz Kaszuba

dr  Aneta Pierścińska - Maruszewska

Aula WSBiP

 im. prof. F. Ryszki

07.05.2018
poniedziałek
godz. 15:00

Na tropie zagadek historycznych

Władysław Gibas

Aula WSBiP
im. prof. F. Ryszki

14.05.2018

poniedziałek godz 10:00 - 14:00

II Regionalna Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach obchodów  20-lecia  Województwa Świętokrzyskiego

i 15–lecia UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jacek Łapiński –

 Uniwersytet  Białostocki

Aula WSBiP

 im. prof. F. Ryszki

28.05 2018.
poniedziałek
godz. 15:00

Spotkanie z okazji Dnia Matki

Zarząd UTW WSBiP

Aula WSBiP
im. prof. F. Ryszki

04.06.2018
poniedziałek
godz. 15:00

Rola i zadania MOPS i PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

 

Aula WSBiP im. prof. F. Ryszki

18.06.2018
poniedziałek
godz. 15:00

Podsumowanie działalności UTW za rok akademicki 2017/2018

Zarząd UTW WSBiP

Aula WSBiP
im. prof. F. Ryszki

23.06.2018
sobota
godz. 11:00

Uroczystości Jubileuszowe 15-lecia UTW WSBiP

Zarząd UTW WSBiP

Kino „Etiuda”

24.06.2018
niedziela
godz. 15:00

VII  Ostrowieckie Senioralia

Zarząd UTW WSBiP

Amfiteatr  im. J.Piłsudskiego w Parku Miejskim