utw_banner_1712-07.jpg

WYKŁADY PLENARNE

SEMINARIA :
- Kulturoznawstwo - prowadzący: dr Paweł Gotowiecki
- Literackie - opiekun mgr Matylda Niewójt
- Historia - prowadzący: mgr  Jarosław Piotr Kopański
- z zakresu wiedzy psychologicznej mgr Bożena Semeniuk

SEKCJE I ZESPOŁY EDUKACYJNE
- Sekcja Plastyczna - prowadząca: mgr Zofia Słapek
- Sekcja „Bliżej Sztuki” prowadzący.; Zbigniew Sawaryn.
- Chór - prowadzący: mgr Alicja Sołtys, mgr Waldemar Sołtys
- Sekcja Teatralna - prowadząca mgr Krystyna Borys
- Sekcja „ Z przyrodą na ty” - prowadzący mgr Andrzej Bartczak
- Sekcja Rękodzieła  i  Sztuki Użytecznej - prowadzący mgr Emilia Sękiewicz
- Sekcja „Dodać życia do lat”- prowadząca mgr Irena Stasińska
- Sekcja Fotografii - prowadzący Romuald Redlich ( od II sem.)
- Kabaret, - prowadzący Ewa Bałazy

LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH ( Spotkania odbywają się raz w tygodniu)
- J. angielski dla początkujących – prowadzący mgr Anna Nowak-Musiał
- J. angielski dla średniozaawansowanych - prowadząca mgr Eliza Wójcik
- J. niemiecki dla średniozaawansowanych - prowadząca mgr Ewa Łatkowska
- J. francuski dla początkujących - prowadząca mgr  Katarzyna Mozal-Papciak
- J. rosyjski dla zaawansowanych - prowadząca mgr Anna Górska
- J. hiszpański - prowadzący mgr Katarzyna Mozal -Papciak
- J. francuski dla zaawansowanych - mgr Joanna Gibalska
- J. niemiecki dla początkujących - mgr Ewa Dorecka, mgr Paweł Barański

WARSZTATY KOMPUTEROWE
-Warsztaty komputerowe dla początkujących - prowadzący: Romuald Redlich
-Warsztaty komput. dla średniozaawansowanych –prowadzący: mgr inż. Zenon Dudajek
- Warsztaty komputerowe za zakresu genologii  prowadzący Bożena Waleczek- Krajewska

SEKCJE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
- Zespoły Gimnastyki ( 1) prowadzący mgr Ewa Wiśniowska

Gimanstyka (2) – Szkoła Zdrowego Stylu Życia ( Starostwo)
- YOGA (1)  Żaneta Fiszer
- YOGA - prowadząca: dr Ewa Pietrzycka
- TAI CHI - prowadząca Barbara Korybut -Daszkiewicz
- Nordic Walking - prowadzące: Lidia Szczepańska, Teresa Żelazna
- Zespół tańca ludowego - prowadząca: mgr Ewa Bałazy
- Zespół tańca towarzyskiego ( odpłatne) - prowadząca: Anna Stonik
- Pływalnia ( pływanie 6zł odpłatność ) - opiekun grupy z UTW: Barbara Barańska
- Pływalnia (Aquaerobik - 13 zł odpłatność ) - opiekun grupy Irena Podsiadły

ZESPÓŁ TURYSTYKI I WYCIECZEK - prowadzący Henryka Rycombel

Zespół Turystyki ( rowery, rajdy, ) - Zofia Babska, Zbigniew Kowalski

ZESPÓŁ „POMOCNA DŁOŃ” - prowadzące: mgr Anna Górska, mgr Irena Grudniewska