utw_banner_1712-03.jpg

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada Programowo - Konsultacyjna,
kierownicy sekcji i starostowie pracują społecznie.
Zarząd nadzoruje prace wszystkich zespołów, odpowiada za sprawy finansowe i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

pazderski

mgr Józef Pazderski – HONOROWY PREZES UTW

 • prowadził Uniwersytet od chwili założenia od 2003 r.
mn 3

mgr Matylda Niewójt – Prezes Zarządu UTW

Pracuje również jako:

 • Sekretarz Redakcji „Biuletyn UTW”
 • Przewodnicząca Sekcji Literackiej
 • Wiceprzewodnicząca Rady Programowo-Konsultacyjnej
JMysliwska

mgr  Jadwiga Myśliwska – Wiceprezes  Zarządu UTW

Pracuje również jako:

 • Sekretarz Rady Programowo-Konsultacyjnej
 • Członek Redakcji  Biuletynu UTW
 • Członek Zespołu ds. projektów
podsiadly

mgr Irena Podsiadły – Sekretarz Zarządu UTW

 

 • przygotowuje dokumentację Stowarzyszenia UTW
 • prowadzi sekretariat UTW
 • przygotowuje materiały na stronę internetową UTW
 • jest członkiem ds. projektów
bardczak

mgr Andrzej Bartczak Skarbnik zarządu UTW

 

 • jest odpowiedzialny z dokumentację finansową UTW
  i dokumentację finansową projektów UTW

EBalazy

mgr Ewa Bałazy – Członek Zarządu

Odpowiada za:

 • rehabilitację
 • sekcje o charakterze ruchowo-rekreacyjnym
 • chór i zespól taneczny UTW
KBorys

mgr Krystyna Borys – Członek Zarządu

Pracuje również jako:

 • kierownik koordynator zespołu ds. projektów
 • członek Zespołu Redakcyjnego „Biuletyn UTW”
 • prowadząca Grupę Teatralną UTW WSBiP
HRycombel

Henryka Rycombel – Członek Zarządu

Odpowiada za:

 • turystykę
 • wyjazdy edukacyjne
 • imprezy kulturalne

Patronat naukowy
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. :

Skład osobowy Rady Programowo-Konsultacyjnej:

     prof. dr hab. Bożena Zboina  przewodnicząca
     Matylda Niewójt  z-ca przewodniczącej
     Myśliwska Jadwiga  sekretarz
     dr Anna Żelazowska-Przewłoka   członek
     dr Grażyna Kałamaga  członek
     dr Anna Zybura  
  WSBiP   dr Paweł Gotowiecki  członek
  WSBiP   Justyna Osuch  członek
     Alicja Kowalska  członek
     Zenon Dudajek  członek
     Emilia Sękiewicz  członek
     Sławomir Miszczuk  członek
     Anna Mroczek  członek
     Wojciech Lesiak  członek 
     Marta Woźniak – Kuzdak  członek

Komisja Rewizyjna:

Zakres pracy komisji rewizyjnej określa Statut UTW.
Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Teresa Wiewiór – Piasecka – przewodnicząca
 • mgr Irena Grudniewska – członek
 • Alicja Podczaska – członek

 Dyżury Członków Zarządu UTW - wtorek, środa i piątek godz. 10:00 - 12:00 pok. nr 17 blok B