samorzad_banner.jpg
Druki do pobrania Format Plik
Oświadczenie pdf  ikona pdf2
Strona tytułowa pracy dyplomowej docx  ikona doc
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki niemedyczne  pdf  ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych - kierunki medyczne  pdf  ikona pdf2
Zarządzenie rektora  pdf  ikona pdf2
Karta obiegowa pdf  ikona pdf2
Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru karty obiegowej studenta pdf  ikona pdf2
Wzór druku oceny pracy dyplomowej
pdf  ikona pdf2
Procedura antyplagiatowa pdf  ikona pdf2

 Studia podyplomowe

Druki do pobrania Format Plik
Strona tytułowa pracy dyplomowej
pdf ikona pdf2
Karta obiegowa pdf ikona pdf2
Oświadczenie pdf ikona pdf2

Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych, przebiegu egzaminów dyplomowych oraz sposobu obliczania ostatecznego wyniku studiów podyplomowych

 

pdf ikona pdf2
Zasady pisania prac dyplomowych
pdf ikona pdf2
Procedura antyplagiatowa pdf ikona pdf2