samorzad_banner.jpg

Koło Naukowe Wychowawców Estetycznych - działa od kwietnia 2018. Jego celem jest popularyzacja sztuki wspólczesnej i metod jej przekazu w środowisku mlodzieży. Pierwszą przewodniczaca Koła jest Aleksandra Fijałkowska Składkowska. Studenci  biorą udział w wernisażach BWA Ostrowiec , z ktorych powstaja recenzje . Ich publikacja przewidywana jest w listopadzie 2019. Redaktorem tekstów jest opiekun Koła dr Marek Świeca. Także część prac licencjackich (np. o twórczości Tadeusza Kurka) to efekt zainteresowań studentek z Koła. W planie przewidywany jest  udział w konferencjach.