utw_banner_1712-08.jpg

Konwersatorium
Wybrane zagadnienia z wiedzy teologicznej
Prowadzący - ks. Łukasz Sadłocha

 

 

Data

Temat

Prowadzący

02.02.2018r

Ustalanie tematyki zajęć

ks. Łukasz Sadłocha

03.03 2018

Wszechmoc Boga

ks. Łukasz Sadłocha

26 . 03.2018 Przynajmniej raz w roku w czasie Wielkiej Nocy…… ks. Łukasz Sadłocha
6.04.2018 Interpretacja symboliki obrazu Pietera Bruegela   „Walka karnawału z postem”

ks. Stanisław Gurba

dyr Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli.

11 .05.2018 „Co jest złego w terroryzmie” ks.   dr Łukasz Sadłocha
07.06.2018 „Zakład Pascala”

dr Piotr Lipski