W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

 Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

W dniu 4 grudnia  w ramach współpracy z Zakładem Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz...

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

W dniu 18 października podczas posiedzenia Senatu WSBiP w Ostrowcu Św., miało miejsce uroczyste...

 • W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. zawitali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych.

  W dniu 22 stycznia 2020 roku do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św....

  środa, 22, styczeń 2020 13:20
 • Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży

  środa, 04, grudzień 2019 11:03
 • Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości

  poniedziałek, 11, listopad 2019 15:51
 • Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  Nadanie doktorowi Vakhtangowi Maisai tytułu Honorowego ProfesofaWSBiP

  piątek, 18, październik 2019 15:29

2017 11 15 coaching

Coaching rozwojowy i mentoring
dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i kadry dydaktycznej wyższych uczelni.

 

Zmień z nami oblicze polskiej edukacji!

Zapraszamy do uczestnictwa w unikalnym programie studiów
dla kadry zarządzającej i dydaktycznej placówek oświatowych i wyższych uczelni.

W czasie studiów:
- ukończysz kurs coachingu, pozwalający na przystąpienie do procesu akredytacyjnego Izby Coachingu,
- poznasz podstawy wiedzy z obszaru mentoringu,
- nauczysz się przygotowywania inspirujących prezentacji i wystąpień, w Twoim własnym stylu,
- poznasz techniki pracy z pamięcią, polecane przez światowej sławy eksperta w dziedzinie rozwoju i uczenia się – Tony’ego Buzana,
- poznasz zasady przeciwdziałania stresowi i budowania odporności psychicznej jednostek i współpracujących ze sobą zespołów.

Korzyści dla uczestników studiów:
- zwiększenie konkurencyjności na edukacyjnym rynku pracy,
- większy autorytet wśród uczniów i współpracowników,
- przygotowanie do roli coacha lub/i mentora,
- umiejętność wspierania ucznia w rozwoju osobistym,
- umiejętność wydobywania potencjału uczniów,
- wzrost skuteczności i poczucia sensu w pracy,
- większa świadomość swojego potencjału,
- szybsze uczenie się i zapamiętywanie,
- lepsza komunikacja z otoczeniem zawodowym i prywatnym,
- umiejętność przygotowywania inspirujących prezentacji,
- umiejętność korzystnego zaprezentowania się w sytuacjach publicznych – na konferencjach, sympozjach, zebraniach,
- znajomość zasad kierowania ludźmi w stylu coachingowym,
- wzrost odporności psychicznej i jej składowych (pewności siebie, zaangażowania,
gotowości do podejmowania wyzwań i realizacji zadań),
- wzrost skuteczności pracy w warunkach stresu i przeciążenia.

Korzyści dla uczniów naszych absolwentów:
- lepsza atmosfera nauki,
- mniej stresu, więcej zabawy i ekscytacji,
- wsparcie w rozwoju swojego potencjału,
- ciekawe inspirujące lekcje,
- znajomość metod szybkiej nauki,
- zwiększenie motywacji do nauki,
- wzrost zaufania do nauczyciela,
- wsparcie w rozwoju osobistym,
- zwiększenie odpowiedzialności za siebie, bez nadmiernego poczucia winy.

Korzyści dla szkoły zatrudniającej naszych absolwentów:
- lepsza atmosfera pracy w szkole,
- lepsza komunikacja wewnątrz zespołu,
- możliwość korzystania z kompetencji coacha wewnętrznego,
- posiadanie eksperta wspierającego zespół w komunikacji z rodzicami,
- wsparcie we wdrażaniu procesu mentoringu w szkole (na przykład przy wdrażaniu w obowiązki nowych nauczycieli, w pracy z uczniem i rodzicem),
- wsparcie w profesjonalnej prezentacji osiągnięć szkoły,
- możliwość przeszkolenia nauczycieli w obszarze skutecznego uczenia i uczenia się,
- zainicjowanie i prowadzenie procesu budowania szkoły/uczelni jako organizacji odpornej psychicznie.

Nasi wykładowcy to:
- coachowie i superwizorzy akredytowani przez Izbę Coachingu,
- mentorzy,
- trenerzy grupowi,
- dziennikarze,
- menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu kadrą dydaktyczną,
- eksperci w dziedzinie skutecznego uczenia się,
- licencjonowani konsultanci testu badania odporności psychicznej MTQ48,
- autorzy książek i licznych publikacji.

Dorota Nawrotek
d mawrotek

Trener biznesu, coach akredytowany w Izbie Coachingu, pedagog i wykładowca akademicki. Licencjonowany konsultant narzędzia badania Odporności Psychicznej MTQ48. Przedsiębiorca o ponad 20-letnim doświadczeniu.
Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty oraz sesje coachingowo – mentoringowe dla zarządów firm
i organizacji, menedżerów, a także nauczycieli i wykładowców akademickich. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszarów profilaktyki stresu, komunikacji i wystąpień publicznych, skutecznej nauki, motywacji i efektywności. Propagatorka i praktyk coachingowego stylu zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, coachingu (SGH) oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. Z wykształcenia filolog. Wspiera ją bogate doświadczenie zawodowe -była dziennikarką radiową i telewizyjną, rzecznikiem prasowym. Przez 13 prowadziła własną firmę edukacyjną (1600 absolwentów).
W latach 2013-2016 Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Izby Coachingu. Współpracuje z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (inicjatorka powołania przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania studiów podyplomowych „Coaching biznesowy”, a także autorka ich programu).
Autorka bloga rozwojowego oraz artykułów dziennikarskich i autorskich publikowanych m.in. w czasopiśmie „Charaktery”.

Krzysztof Michał Nowak
km nowak

Akredytowany w Izbie Coachingu coach, mediator i przedsiębiorca. Były członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. Absolwent Studium Coacha Basic i Executive oraz kursu life coachingu The Coaching Academy w Londynie. Współautor programu i trener w szkole coachingu Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Szkolenia Monika Zubrzycka-Nowak. Koordynator i współtwórca europejskiego projektu Coaching Burnout Syndrome Solution (C-BOSS). Wspiera liderów i ekspertów w zarządzaniu przedsięwzięciami i projektami o zróżnicowanej skali. Projektuje i prowadzi warsztaty dla zespołów i organizacji. Zajmuje się mediacjami społecznymi. Od 1998 roku realizuje projekty i zarządza firmami na zróżnicowanym rynku polskim i europejskim. Doświadczenie biznesowe zdobywał w prowadzeniu przedsięwzięć związanych z produkcją, handlem i usługami na rynku reklamowym BTL i POS, finansowym, handlu krajowego i międzynarodowego, oznakowania i oświetlenia architektonicznego, wydawniczym. Jego atutem jest wszechstronne wykształcenie w obszarach architektury, technologii IT oraz zarządzania, zdobyte podczas studiów na renomowanych polskich uczelniach (UW, PW, SGH).
W swojej działalności włącza zdobyte doświadczenie i wiedzę z obszarów biznesu, coachingu i mediacji w działania prospołeczne związane z międzypokoleniową wymianą wiedzy, uczeniem się przez całe życie i rozwojem inicjatyw lokalnych.

dr hab. Roman Starz
r starz

Językoznawca, nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dydaktyk języka polskiego, członek Zespołu Dydaktycznego przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, instytutowy opiekun praktyk nauczycielskich.
Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej, negocjacji, mediacji i treningu interpersonalnego

Marek Szurawski
m szurawski

Dziennikarz, tłumacz i szkoleniowiec. Autor książek, programów radiowych i telewizyjnych, poświęconych kształceniu pamięci i umysłu. Certyfikowany trener programu Butterfly Universe Project Tony Buzana. Twórca i współorganizator otwartych Memoriad Szkolnych i Mistrzostw Polski w Zapamiętywaniu.
Pomysłodawca i współprowadzący niepubliczną placówkę oświatową- ECCE HOMO XXI, której misją jest szybka i jakościowa poprawa systemu edukacji w Polsce. Współpracuje z Akademią Nauki w Warszawie, Leader School w Łodzi, fundacją „Edukacja na nowo”
i Instytutem Edukacji w Warszawie. Wśród jego bogatego dorobku pisarskiego warto wymienić bestsellery :„Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” oraz „Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski”.Jest też tłumaczem uznanych pozycji dotyczących uczenia się i pamięci.
Z pasji żeglarz i marynista, współtwórca i animator polskiego ruchu szantowego. Współzałożyciel i członek grupy szantowej Stare Dzwony. Stworzył program „Akademii pod Żaglami”, w której łączy turystykę i rekreację ze specjalnym programem szkoleniowo – integracyjnym, związanym z nowoczesnymi technikami pracy umysłowej, rozwojem osobowości i budowaniem ducha zespołu. Należy do Klubu Myśli Intelektualnej XXI wieku.

Tomasz Wański
t wanski

Konsultant biznesowy, trener, coach i mentor. Współtwórca i prezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.
Autor publikacji na temat mentoringu (Personel Plus), organizator pierwszej ogólnopolskiej konferencji nt. mentoringu - Kraków, 2015.
Wspiera organizacje wdrażające mentoring. Prowadzi indywidualne procesy rozwojowe i mentoringowe, a także szkolenia dla mentorów.
Ma ponad 25-letnią praktykę w zakresie tworzenia i wdrażania strategii firm, operacyjnego zarządzania biznesem, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klienta i sprzedaży w przemyśle, firmach prywatnych i korporacji Xerox w Polsce. Zrealizował ponad 6500 godzin szkoleń i projektów doradczych w kraju i za granicą, w tym dla: KPMG, Pratt&Whitney Polska, Bank Zachodni WBK, AMPLICO, AVON Polska, MOTOROLA, MITSUBISHI, ERA/T-Mobile, PZU, AVON Republika Czeska (w Pradze), NEC Europe (w Lille – Francja). Z wykształcenia inżynier z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami w zapleczu naukowym przemysłu.
Ukończył akademię Coaching Skills prowadzoną przez The Coaches Training Institute (USA), jest certyfikowanym konsultantem Extended-DISC®; posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju (Edexcel & BTEC Professional Qualifications) oraz Certyfikat Mentora Collegium Vratislaviense.

Monika Zubrzycka – Nowak
mz nowak

Trener coachingu, coach superwizor akredytowany w Izbie Coachingu.
Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu i współtwórczyni systemu akredytacji .
Powołała do życia i prowadzi Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Szkolenia.
Od 1999 r. tworzy i wdraża programy szkoleniowe dla firm, a także wspiera ludzi w obszarze zarządzania sobą oraz rozwijania umiejętności społecznych. Propaguje wykrywanie kluczowych elementów dla poprawy funkcjonowania firm nowoczesną metodą „ustawień biznesu” wg. B.Hellingera.
Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleń dla coachów. Współtwórczyni jednej z pierwszych w Polsce szkół coachingu z autorskim programem akredytowanym w Izbie Coachingu.
Od 2005r. kształci coachów w Studium Coacha GWPS wg. autorskiego programu, oraz w Studium „Akademia Coachingu Biznesowego” organizowanym przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Była wieloletnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju, realizującego programy edukacyjne dla szkolnictwa.
Współautorka książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” oraz „Coaching zdrowia”. Konsultantka w: TVN, Radio Plus, Vox, Twój Styl, Elle, Newsweek Polska, Remedium, Magazyn Coaching.

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 41 260 40 40, 260 40 41