baner-01
baner-02
baner-03
baner-04
baner-05
baner-06
baner-07

nowoczesna szkola logo ue

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania 4 Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych, 22 uczestników projektu (12 K i 10 M) weźmie udział w stażach zawodowych w okresie 01.07.2018r. – 31.08. 2018r. w związku z tym Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu powierzy dane osobowe uczestników projektu na podstawie powierzenia danych osobowych w ramach ubezpieczenia NNW, badań lekarskich, przeprowadzenia szkolenia BHP.


W związku z realizacją zadań:

Zadanie 3 Szkolenia zawodowe w drodze postępowania zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020(zasada konkurencyjności) wygrał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce. Jest on wykonawcą szkoleń zawodowych dla 76 uczestników projektu w związku z tym Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości przekazała dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Zadanie 2  Kompetencje kluczowe (jęz. angielski, matematyka, przedsiębiorczość) Przedsiębiorczość w praktyce-(wyjazd edukacyjny dla 70 uczestników projektu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami  w Kielcach/Strawczynie) organizatorem wycieczki jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, w związku z tym Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości przekaże dane osobowe uczestników na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.


 W dniu 02. Czerwca 2018r rozpocznie się szkolenie MIG-135


Kwartalny Harmonogram
przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia
Harmonogram

Organizator szkolenia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sandomierzu

Tytuł szkolenia Spawacz MAG 135
Miejsce szkolenia Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie, ul. Koszarowa 7,
28-200 Staszów
 
INFORMACJE OGÓLNE
Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

02.06.2018 Teoria 8.30 – 15.25 8 Michał Kaczan
03.06.2018 Teoria 8.30 – 15.25 8 Michał Kaczan
08.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
09.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
10.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
15.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
16.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
17.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
18.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
20.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
21.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
23.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
24.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
28.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
29.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
30.06.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 16.10 9 Jan Augustowski
01.07.2018 Teoria 8.30 – 16.10 9 Michał Rosiński
02.07.2018 Zajęcia praktyczne 8.30 – 15.25 9 Jan Augustowski
Egzamin  
    Razem 160

W dniu 19 maja 2018r rozpocznie się szkolenie „Agrotronika w nowoczesnych maszynach rolniczych”(Obsługa ciągników rolniczych ze wspomaganiem systemów GPS)


Kwartalny Harmonogram
przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia

Organizator szkolenia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sandomierzu

ul. Koseły 22

Tytuł szkolenia:

Agrotronika w nowoczesnych maszynach rolniczych”(Obsługa ciągników rolniczych i maszyn ze wspomaganiem systemów GPS)

Miejsce szkolenia:

CLASS Polska, ul. Świerkowa 7, 64-320 Niepruszewo

 

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji szkolenia

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

19.05.2018 r.

Sobota

Agrotronika w nowoczesnych maszynach rolniczych

10.30 – 16.30

7

Barbara Raba,

Jarosław Adamczak

20.05.2018 r.

Niedziela

Agrotronika w nowoczesnych maszynach rolniczych

8.30 – 17.30

9

21.04.2018 r.

Sobota

Agrotronika w nowoczesnych maszynach rolniczych

8.00 – 16.00

8

 

 

Razem

24

 

 


 Rozkład zajęć studiów oraz prowadzący na kierunku Coaching:
- rozkład zajęć, prowadzący (PDF)


 

W wyniku wyboru ofert zgodnych z Zasadą Konkurencyjności  na prowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa sukcesem na rynku pracy” do prowadzenia szkoleń:

1 )Spawacz MIG-131/MAG -135 –160h  dla 10(KiM).

2) Magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych 160h-30 UP (28M,2K).

3) Operator pił pilarek łańcuchowych spalinowych(40h)/5UP,

4) Florysta z obsługa kasy fiskalnej 120h/gr15(K I M)) w tym 5h obsł. Kasy

5) Kurs obsługi ciągników rolniczych i maszyn ze wspomaganiem systemów GPS (24 godz.).–16M.

został wybrany w związku z największą ilością punktów Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce.

W dniu 19.02.2018r. została podpisana umowa na przeprowadzenie w/w szkoleń.


 16 marca 2018r. rozpoczęło się pierwsze szkolenie.

Harmonogramy szkoleń w załącznikach: