baner-01
baner-02
baner-03
baner-04
baner-05
baner-06
baner-07

nowoczesna szkola logo ue

 

Ogłoszenie o wyborze ofert 2018-02-12


 

W dniu 29.01.2018r. o godz. 11.00 nastąpiło otwarcie ofert cenowych w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/NSZ/2018/ZK z dnia 15.01.2018r na: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA 76 UCZESTNIKÓW(UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE) PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA SUKCESEM NA RYNKU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na podstawie umowy nr: RPSW.08.05.01-26-0034/17-00

            Oferty, które wpłynęły do dnia 29.01.2018r do godz. 10.00:

1. ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KIELCACH,

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

2. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

3. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.:

Kwota ogółem: 126 750,00 zł.

Na poszczególne szkolenia:

 1. Szkolenie Spawacz MIG-131/MAG -135: 28 000,00 zł.
 2. Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych: 42 000,00 zł.
 3. Szkolenie Operator pił pilarek łańcuchowych spalinowych: 3 000,00 zł.
 4. Szkolenie Florysta z obsługa kasy fiskalnej: 21 750,00 zł.
 5. Szkolenie Kurs obsługi ciągników rolniczych i maszyn ze wspomaganiem systemów GPS:                 32 00,00 zł.

Ceny podane przez Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KIELCACH, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce:

Kwota brutto ogółem: 91 990,00 zł

 1. Szkolenie Spawacz MIG-131/MAG -135: 28 000,00 zł.
 2. Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych: 41 500,00 zł.
 3. Szkolenie Operator pił pilarek łańcuchowych spalinowych: 2 990,00 zł.
 4. Szkolenie Florysta z obsługa kasy fiskalnej: 19 500,00 zł.

2. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Kwota brutto ogółem: 121 200,00 zł.

 1. Szkolenie Spawacz MIG-131/MAG -135: 27 000,00 zł
 2. Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych:

39 000,00 zł.

 1. Szkolenie Operator pił pilarek łańcuchowych spalinowych: 3 000,00 zł.
 2. Szkolenie Florysta z obsługa kasy fiskalnej: 21 000,00 zł.
 3. Szkolenie Kurs obsługi ciągników rolniczych i maszyn ze wspomaganiem systemów GPS: 31 200,00 zł.
 4. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Kwota brutto ogółem: 86 320,00 zł

 1. Szkolenie Spawacz MIG-131/MAG -135: 26 500,00 zł.
 2. Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych:

41 220,00 zł.

 1. Szkolenie Florysta z obsługa kasy fiskalnej: 18 600,00 zł.

dokumenty do pobrania:
- Protokół otwarcia oferty


ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 1/NSZ/2018/ZK z dnia 15.01.2018r na:
ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA 76 UCZESTNIKÓW(UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE) PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA SUKCESEM NA RYNKU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. na podstawie umowy nr: RPSW.08.05.01-26-0034/17-00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 1/NSZ/2018/ZK z dnia 15.01.2018r.

Załączniki do pobrania:
aktualizacja załączników z 19.01.2018

- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7