baner-01
baner-02
baner-03
baner-04
baner-05
baner-06
baner-07

nowoczesna szkola logo ue

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizują projekt pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa sukcesem na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Europejski Fundusz Społeczny.

Celem głównym Projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy 70 uczniów (53 M i 17 K) z Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie oraz podniesienie kompetencji zawodowych 12(5Ki7M) nauczycieli zawodu, w okresie  2017-09-01 - 2019-01-31. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • uzyskanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji/kompetencji rynkowych (szkoleń zawodowych pożądanych przez pracodawców),
 • wzrost wśród uczniów postaw aktywnych w zakresie planowania własnej kariery zawodowej, kompetencji społecznych, organizację staży zawodowych dla min.30% UP(22os.)
 • podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego pracujących w tej szkole.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

 • Studia podyplomowe/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/kompetencje z zakresu coaching rozwojowy
 • Kompetencje kluczowe (jęz. angielski, matematyka, przedsiębiorczość
 • Szkolenia zawodowe:
  • MIG-131/MAG -135
  • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego i programów magazynowych
  • Operator pił pilarek łańcuchowych spalinowych
  • Florysta z obsługa kasy fiskalnej
  • Kurs obsługi ciągników rolniczych i maszyn ze wspomaganiem systemów GPS