utw_banner_1712-06.jpg

UTW  -Tematyka seminariów z historii  I semestr 2017/2018  - mgr Jarosław Piotr Kopański
Raz w miesiącu

I Starożytność – 27.10.2017
1.    Na dwoje babka wróżyła czyli sanktuarium w Delfach.
2.    „Hannibal ante portas” – dzieje rywalizacji między Rzymem a Kartaginą.

II Średniowiecze –  24.11.2017
1.    Jak było zorganizowane państwo pierwszych Piastów?
2.    Połabie 1147 – krucjata feudałów.

III Epoka nowożytna – 22.12.2017
1.    Zamorskie Imperium Hiszpanii –  konkwistadorzy i żeglarze.
2.    Zanim zajaśniała „Majowa Jutrzenka” – panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.

IV XIX wiek – 19.01.2018
1.    Wojna secesyjna w USA – dlaczego do niej doszło.
2.     Margrabia Aleksander Wielopolski – zdrajca czy pragmatyczny polityk?

V XX wiek – 09.02. 2018
1.    New Deal czyli jak Wielki Kryzys stworzył interwencjonizm państwowy w USA.
2.    „Rewolucja  neokonserwatywna” na Zachodzie: M. Thatcher i R. Reaga