Rada Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2019/2020

Marcin Bis Bezpieczeństwo narodowe, I rok
Wiktor Pasternak Bezpieczeństwo narodowe, II rok
Anna Płatos Bezpieczeństwo narodowe, III rok
   
Dominika Pytel Ekonomia, I rok
Kamila Rosiak Ekonomia, II rok
Klaudia Gajec Ekonomia, III rok
Magdalena Sobolak Ekonomia, I rok, II stopień
Eliza Nowak Ekonomia, II rok, II stopień
   
Monika Śpiewak Pedagogika, I rok
Anna Lasocka Pedagogika, II rok
Monika Ćwik Pedagogika, III rok
Aleksandra Dąbrowska- Lemańska Pedagogika, I rok, II stopień
Agnieszka Cielebąk Pedagogika, I rok, II stopień
   
Dominika Opala Pielęgniarstwo , I rok
Ewelina Świercz Pielęgniarstwo , II rok
Paulina Sitek Pielęgniarstwo , III rok

 

Zarząd Samorządu Studenckiego

Anna Lasocka Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Monika Ćwik Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
Anna Gałek Sekretarz
Marcin Bis Skarbnik
Monika Śpiewak Członek Zarządu