Samorząd studencki

Wyższa Szkoła Biznezu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Anna Lasocka

Telefon (0-41) 260-40-42