nowe logo

Diagnoza gotowości szkolnej wraz z wydaniem pisemnej opinii  380 zł
Diagnoza psychologiczna dziecka wraz z wydaniem pisemnej opinii  190 zł
Diagnoza pedagogiczna wraz z wydaniem pisemnej  opinii  190 zł
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna wraz z wydaniem opinii  340 zł
Diagnoza logopedyczna wraz z wydaniem pisemnej opinii  170 zł
Diagnoza integracji sensorycznej wraz z wydaniem opinii
 ( 2 spotkania + 1 na wydanie opinii)
 300 zł
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci  100 zł/120zł
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych  100 zł/120zł
Konsultacje z terapeutą uzależnień  100 zł
Terapia par  150 zł
Wydanie zaświadczenia  20 zł

 

Terapie indywidualne:
pedagogiczna  70 zł
logopedyczna
dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera
zaburzeń integracji sensorycznej
terapia ręki
terapia widzenia