Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. realizuje kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek pozwalające na doskonalenie zawodowe w ramach kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacji zgodnie z zamieszczonym wykazem i programami kształcenia na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (www.ckppip.edu.pl).
Czas trwania kształcenia uzależniony jest od ilości godzin danego programu.
Koszt danego rodzaju kształcenia uwarunkowany jest liczbą grup.


Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  w Ostrowcu Św.
organizuje w roku akademickim  2020/2021

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KURSY SPECJALISTYCZNE

1.Wywiad i badanie fizykalne

dla pielęgniarek i położnych

7.12.2020r.-27.02.2021r.

2. Szczepienia ochronne

dla pielęgniarek

19.11.2020r.-09.01.2021r.

3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

27.11.2020r.-30.01.2021r.

4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

dla pielęgniarek i położnych

23.10.2020r.- 17.12.2020r.

5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka .

dla pielęgniarek i położnych

24.10.2020r.- 11.12.2020r.

6. Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1

dla pielęgniarek i położnych

25.11.2020r.-20.01.2021r.

7. Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.2

dla pielęgniarek i położnych

27.11.2020r.-22.01.2021r.

8. Edukator w cukrzycy

dla pielęgniarek i położnych

30.11.2020r.-08.02.2020r.

9. Terapia bólu ostrego u dorosłych

dla pielęgniarek i położnych

07.12.2020r.-06.02.2020r.

10. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

dla pielęgniarek i położnych

22.11.2020r.-15.01.2020r.

11. Wykonanie badania spirometrycznego

dla pielęgniarek

16.01.2021r.- 06.03.2021r.

12. Leczenie ran

dla pielęgniarek

07.12.2020r.-22.01.2021r.

13. Leczenie ran

dla położnych

11.12.2020r.-22.01.2020r.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

1. Pielęgniarstwo rodzinne

dla pielęgniarek

17.11.2020r.-26.02.2021r.

4. Pielęgniarstwo środowiska nauczania wychowania

dla pielęgniarek

28.11.2020r.-06.03.2021r.

6.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

dla pielęgniarek

27.11.2020r.-05.03.2021r.

7.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

dla pielęgniarek

04.12.2020r.-12.03.2021r.

8.Ochrona zdrowia pracujących

dla pielęgniarek

10.12.2020r.-26.03.2021r.

 

Rejestracja poprzez system SMK

Dokładne informacje –nr tel. 41 260 40 43, 604 905 756

Druki do pobrania Format Plik
REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2
ZARZADZENIE REKTORA nr 44/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim PDF ikona pdf2