W niedzielę 28 czerwca 2020 roku miały miejsce zajęcia praktyczne z przedmiotu  Strzelectwo na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

W ramach zajęć, studenci drugiego roku BN wzięli udział w treningach strzeleckich

na Strzelnicy ŚWIT w Starachowicach.

Studenci pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów sportów strzeleckich oraz wykładowców WSBiP zapoznali się z obsługą różnych rodzajów broni i mogli ćwiczyć strzelanie m.in. z pistoletów CZ, HK, pistoletu maszynowego Glauberyt oraz strzelby gładkolufowej.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem studentów.

W dniu 27 czerwca 2020 roku odbyła się sesja zdjęciowa na potrzeby reklamy WSBiP. W tym czasie kręcone były również dwa spoty reklamowe.

Do udziału w sesji zaprosiliśmy młodych ludzi z Ostrowca Św. oraz studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

Do akcji chętnie przyłączyli się także wykładowcy: dr Izabela Zaborowska, dr Jolanta Kuzka, dr Arkadiusz Chudzik oraz mgr Wiktor Możgin.

Zdjęcia oraz materiały video były wykonywane głównie na terenie Uczelni, w salach dydaktycznych, w bibliotece, w ogrodzie, a także  w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej i Studiu nagrań WSBiP. Chcąc zaprezentować przyszłym kandydatom miasto Ostrowiec Św. oraz możliwości spędzania w nim czasu, sesję wykonaliśmy także w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury.

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci I roku kierunków Pielęgniarstwo i Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości będą uczyli się nowego przedmiotu - projektowania uniwersalnego. To dzięki realizowanemu przez uczelnię projektu unijnego „Nowoczesne Kierunki”. Projekt zakłada dodanie do programów studiów nowego przedmiotu o nazwie projektowanie uniwersalne,  w związku z powyższym  modyfikujemy  programy  kształcenia –  na Pielęgniarstwie  i Pedagogice w WSBIP w Ostrowcu Św.  oraz w Filii w Tomaszowie Mazowieckim i Limanowej, kupujemy symulatory odczuć starczych i sprzęt VR, ale przede wszystkim kształcimy kadrę.

Najważniejsze w projektowaniu uniwersalnym jest umożliwienie osobom, które we współczesnym świecie przez różnego rodzaju bariery nie mogą funkcjonować normalnie. Program Nowoczesne Kierunki zakłada podnoszenie kompetencji studentów jak i kadry pedagogicznej.

W ramach projektu 10 wykładowców przejdzie 60 godzinne szkolenie z zakresu projektowania  uniwersalnego, aby  mogli jak najlepiej przekazać swoją wiedzę studentom.

W dniach od 24 do 26 czerwca 2020 roku w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywały się szkolenia dla kadry zarządzającej, wykładowców oraz pracowników administracji .

Szkolenia świadomościowe oraz specjalistyczne na temat niepełnosprawności zrealizowane zostały w ramach projektu "WSBiP - uczelnia dostępna".

Głównym celem szkoleń było zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości kadry uczelni na temat niepełnosprawności i funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, a także podniesienie umiejętności i kompetencji kadry uczelni do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 maja 2020 r., w sprawie działania Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 26 maja 2020 r. do 30 września 2020r., w trosce  o dobro studentów, Uczelnia umożliwia im skończenie studiów lub poszczególnych etapów kształcenia i zaliczenie w terminie roku akademickiego 2019/2020. Dzięki wprowadzonym zasadom bezpieczeństwa, na Uczelni odbyły się obrony prac licencjackich oraz magisterskich.