Biblioterapia – siła i moc literatury

Nie od dziś wiemy, że czytanie ma wiele zalet, ale może służyć nam również pomocą w chorobie duszy i ciała. Nie na darmo już starożytni Grecy nazywali biblioteki lecznicami duszy  (psyches jatrejon), co opisał w swoim dziele filozof i podróżnik Diodor z Sycylii, autor czterdziestotomowego dzieła Bibliotheca historia.

Czytanie aktywizuje pięć obszarów kompetencyjnych: koncentracji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, emocji i odpoczynku

Literatura stwarza przestrzeń do dialogu z samym sobą i z drugim człowiekiem: dostarcza wzorów do naśladowania, kształtuje postawy, pokazuje strategie postępowania, uczy rozpoznawania i nazywania emocji, kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju.

Dyrektor Biblioteki WSBiP Barbara Bakalarz-Kowalska uczestniczyła w cyklu szkoleń (październik-grudzień 2017) z biblioterapii – I, II i II stopień i zdobyła umiejętności prowadzenia zajęć w tym zakresie. Szkolenia odbywały się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, a prowadziła je dr Wanda Matras-Mastalerz pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Projekt dla bibliotekarzy

W listopadzie i grudniu 2017 r. dyrektor biblioteki WSBiP Barbara Bakalarz-Kowalska uczestniczyła w projekcie „Kreatywni bibliotekarze”  dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń: „Nowatorska promocja czytelnictwa”, „Biblioteka dla seniora", „Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej”, które miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy, zaś zdobyta wiedza wykorzystana w ich codziennej pracy. W rezultacie wpłynie to na podniesienie standardów usług bibliotecznych, kształtowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarzy oraz bibliotek i zwiększenie ich prestiżu w społeczności lokalnej.

Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnych trenerów:
Katarzynę Cukierską - doradcę zawodowego, trenera biznesu, właścicielkę Pracowni Inspiracji Rozwoju Osobistego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas zajęć bibliotekarze zapoznali się z zasadami kreatywnego rozwiązywania problemów, przełamywaniem schematów w pracy zawodowej, zdobyli praktyczną wiedzę na temat technik rozwijających kreatywne myślenie oraz przećwiczyli ich zastosowanie podczas warsztatów.

Karolinę Suskę -  młodą menadżerkę kultury, najmłodszą dyrektorkę biblioteki w Polsce, profesjonalistka w każdym tego słowa znaczeniu.  Podczas zajęć bibliotekarki rozwijały  kompetencje zawodowe w kierunku pozyskiwania nowych czytelników, partnerstwa  i współpracy jako źródła dodatkowych korzyści dla biblioteki. Określały potrzebę tworzenia nowoczesnej biblioteki, jak również poznawali źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych. Tworzyły niebanalne zajęcia dla seniorów i atrakcyjną  ofertę biblioteczną  dla grup zorganizowanych.

Sylwię Sawa-Pasternak - prowadzącą warsztaty „Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej z czytelnikami”, które podniosły  kompetencje osobiste i zawodowe ułatwiając bibliotekarzom wprowadzanie  nowatorskich działań i form pracy skierowanych do  czytelnika.

Na zakończenie projektu – 14 grudnia – miała miejsce uroczysta konferencja podsumowująca pt. "Partnerstwo dla książki" – Biblioteka dobrym miejscem dla każdego człowieka”. Podczas konferencji odbył się wykład Karoliny Suskiej pt.”Biblioteka dobrym miejscem dla każdego człowieka” oraz panel dyskusyjny pt., „Rola biblioteki w społeczności lokalnej”, w którym wzięli udział p. Ewa Mierzejewska, Eugeniusz  Cierluk i Karolina Suska prowadzony przez Barbarę Bakalarz-Kowalską. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali również bajkę napisaną przez nich podczas zajęć z kreatywności. Potwierdziła się teza, że nowoczesna  biblioteka  publiczna  powinna  być  otwartą  dla  wszystkich  przestrzenią  usługową, która prowadzi skuteczne   działania  w  zakresie animowania kultury i życia społecznego.

Można pomóc – wystarczy napisać list

Maraton pisania listów to międzynarodowe wydarzenie, którego idea narodziła się w Polsce w 2001 r. Odbywa się co roku w weekend w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Głównym organizatorem akcji jest Amnesty International Polska.
Dzięki maratonowi dochodzi do upowszechnienia wiedzy na temat wolności i praw człowieka. Podejmuje się akcje w obronie konkretnych osób, których prawa zostały złamane.
Celem maratonu jest wysłanie jak największej ilości listów, i innych apeli (e-maili, faxów, sms) do odpowiednich władz we wskazanych krajach tak by skierować ich uwagę na naruszenia praw człowieka. Wysyłamy także listy solidarnościowe do osób lub społeczności, których prawa człowieka są naruszane.

Podczas tegorocznego maratonu w całej Polsce napisano 308 838 listów i apeli. Maratony odbywały się w szkołach, bibliotekach, kawiarniach, ale także w domach prywatnych. Bez względu na miejsce pisania listów wszystkich łączyła potrzeba zaangażowania i wsparcia osób, których prawa zostały złamane. Tegoroczne historie wzruszały, ale i mobilizowały do podjęcia działania i solidarnego sprzeciwu wobec naruszeń praw człowieka.
 
Biblioteka WSBiP już po raz drugi brała udział w maratonie, ale po raz pierwszy samodzielnie. Dodatkowo na terenie Uczelni została zorganizowana zbiórka publiczna, na którą zgodę otrzymała dyrektor mgr Barbara Bakalarz-Kowalska (2017/4598/OR). Akcja odbywała się od 1-10 grudnia. Napisaliśmy 233 listy solidaryzując się z tymi, których prawa są naruszane. Oprócz studentów w akcję zaangażowali się wykładowcy i władze uczelni – rektor dr Izabela Zaborowska i dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu dr Grażyna Kałamaga. Dużą dozą empatii i wielkim sercem wykazali się studenci kierunku pielęgniarstwa, których zdopingowała do przyłączenia się do maratonu prof. Bożena Zboina.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom maratonu pisania listów. Jesteśmy przekonani, że pisanie listów naprawdę może zmienić czyjeś życie, zaś iskra odwagi jest w każdym z nas.

Szkolenie dla bibliotekarzy

24 listopada 2017 r. w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrowcu Św., w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości gościliśmy bibliotekarzy szkolnych z Ostrowca  Św., którzy brali udział w szkoleniu z systemu Academica. Szkolenie prowadziły panie z Biblioteki Narodowej – dyrektor Katarzyna Ślaska i Dorota Fortuna.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna. Jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 30 bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Ostrowca i Opatowa.