Otwarte spotkania Gustawem Herlingiem-Grudzińskim –podsumowanie projektu

10 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie wieńczące wspólny projekt trzech instytucji: Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowcu Św. i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt dotyczył Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a jego działania były rozłożone na cały 2019 rok.
Mottem projektu było słowa pisarza: „Trzeba uważnie przechodzić przez życie, bijąc się codziennie o zachowanie swojej linii. Nie ma końca tej walki”.
Cele projektu to: przybliżenie sylwetki oraz twórczości autora „Innego świata”; popularyzowanie języka polskiego i umiejętności przekazywania uczuć za pomocą słowa; propagowanie czytelnictwa; inicjowanie przedsięwzięć mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej; dyskusja na temat postaw ludzkich i życiowych wyborów.
Działania skierowane były do wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób starszych. Podczas spotkań czytano, dyskutowano, oglądano dokumenty, przybliżając w ten sposób sylwetkę i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Na grudniowe spotkaniu wieńczącym projekt  zaproszono p. Edytę Krężołek, głównego specjalistę z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, która wygłosiła prelekcję „Gustaw Herling-Grudziński w świetle materiałów IPN”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z kółka historycznego w PSP nr 14 w Ostrowcu Św. wraz z nauczycielem, którzy z zainteresowaniem słuchali nieznanych faktów z życia pisarza, zadając pytania i żywo reagując na przekazywane treści.
Dyrektor Biblioteki WSBiP, Barbara Bakalarz-Kowalska w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim za uczestnictwo w działaniach projektowych wpisujących się w popularyzację i upowszechnianie najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego.