(U)leczenie literaturą – magia słów w budowaniu poczucia własnej wartości

4 kwietnia 2019 r. na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie, Barbara Bakalarz-Kowalska -  dyrektor Biblioteki WSBiP przeprowadziła warsztaty dla bibliotekarzy w ramach „Sieci współpracy bibliotek”. Wstępem do warsztatów była prelekcja o wpływie literatury na budowanie poczucia własnej wartości. Prelegentka wskazywała na rolę słów w komunikacji z sobą i z innymi. Mówiła o słowach, które ranią i krzywdzą, oraz o tych, które są balsamem na duszę i motywują do działania. Myślimy słowami i jeśli nasze myśli są dobre, to wypowiadane słowa sprawiają przyjemność i kształtują naszą siłę. Oczywiście nie mogło zabraknąć wartych polecenia książek.
Następnie poddaliśmy się refleksji nad upływającym czasem podczas warsztatu „W poszukiwaniu dobrego czasu”. Uczestnicy starali odpowiedzieć sobie na pytania:  Jak głęboko potrafimy zanurzyć się w pojedynczej chwili naszego życia? Jak bardzo doceniamy jej wartość? Czy potrafimy wykorzystać dobrze nasz czas? Ile z tego czasu inwestujemy? W siebie, swoje zdrowie, szczęście, powodzenie? Jaką wartość ma dla nas czas?