Biblioterapia – siła i moc literatury

Nie od dziś wiemy, że czytanie ma wiele zalet, ale może służyć nam również pomocą w chorobie duszy i ciała. Nie na darmo już starożytni Grecy nazywali biblioteki lecznicami duszy  (psyches jatrejon), co opisał w swoim dziele filozof i podróżnik Diodor z Sycylii, autor czterdziestotomowego dzieła Bibliotheca historia.

Czytanie aktywizuje pięć obszarów kompetencyjnych: koncentracji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, emocji i odpoczynku

Literatura stwarza przestrzeń do dialogu z samym sobą i z drugim człowiekiem: dostarcza wzorów do naśladowania, kształtuje postawy, pokazuje strategie postępowania, uczy rozpoznawania i nazywania emocji, kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju.

Dyrektor Biblioteki WSBiP Barbara Bakalarz-Kowalska uczestniczyła w cyklu szkoleń (październik-grudzień 2017) z biblioterapii – I, II i II stopień i zdobyła umiejętności prowadzenia zajęć w tym zakresie. Szkolenia odbywały się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, a prowadziła je dr Wanda Matras-Mastalerz pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.