Projekt dla bibliotekarzy

W listopadzie i grudniu 2017 r. dyrektor biblioteki WSBiP Barbara Bakalarz-Kowalska uczestniczyła w projekcie „Kreatywni bibliotekarze”  dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń: „Nowatorska promocja czytelnictwa”, „Biblioteka dla seniora", „Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej”, które miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy, zaś zdobyta wiedza wykorzystana w ich codziennej pracy. W rezultacie wpłynie to na podniesienie standardów usług bibliotecznych, kształtowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarzy oraz bibliotek i zwiększenie ich prestiżu w społeczności lokalnej.

Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnych trenerów:
Katarzynę Cukierską - doradcę zawodowego, trenera biznesu, właścicielkę Pracowni Inspiracji Rozwoju Osobistego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas zajęć bibliotekarze zapoznali się z zasadami kreatywnego rozwiązywania problemów, przełamywaniem schematów w pracy zawodowej, zdobyli praktyczną wiedzę na temat technik rozwijających kreatywne myślenie oraz przećwiczyli ich zastosowanie podczas warsztatów.

Karolinę Suskę -  młodą menadżerkę kultury, najmłodszą dyrektorkę biblioteki w Polsce, profesjonalistka w każdym tego słowa znaczeniu.  Podczas zajęć bibliotekarki rozwijały  kompetencje zawodowe w kierunku pozyskiwania nowych czytelników, partnerstwa  i współpracy jako źródła dodatkowych korzyści dla biblioteki. Określały potrzebę tworzenia nowoczesnej biblioteki, jak również poznawali źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych. Tworzyły niebanalne zajęcia dla seniorów i atrakcyjną  ofertę biblioteczną  dla grup zorganizowanych.

Sylwię Sawa-Pasternak - prowadzącą warsztaty „Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej z czytelnikami”, które podniosły  kompetencje osobiste i zawodowe ułatwiając bibliotekarzom wprowadzanie  nowatorskich działań i form pracy skierowanych do  czytelnika.

Na zakończenie projektu – 14 grudnia – miała miejsce uroczysta konferencja podsumowująca pt. "Partnerstwo dla książki" – Biblioteka dobrym miejscem dla każdego człowieka”. Podczas konferencji odbył się wykład Karoliny Suskiej pt.”Biblioteka dobrym miejscem dla każdego człowieka” oraz panel dyskusyjny pt., „Rola biblioteki w społeczności lokalnej”, w którym wzięli udział p. Ewa Mierzejewska, Eugeniusz  Cierluk i Karolina Suska prowadzony przez Barbarę Bakalarz-Kowalską. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali również bajkę napisaną przez nich podczas zajęć z kreatywności. Potwierdziła się teza, że nowoczesna  biblioteka  publiczna  powinna  być  otwartą  dla  wszystkich  przestrzenią  usługową, która prowadzi skuteczne   działania  w  zakresie animowania kultury i życia społecznego.