Szkolenie dla bibliotekarzy

24 listopada 2017 r. w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrowcu Św., w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości gościliśmy bibliotekarzy szkolnych z Ostrowca  Św., którzy brali udział w szkoleniu z systemu Academica. Szkolenie prowadziły panie z Biblioteki Narodowej – dyrektor Katarzyna Ślaska i Dorota Fortuna.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna. Jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Academica pozwala na dostęp do ponad pół miliona pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 30 bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Ostrowca i Opatowa.