Formy promocji biblioteki

31 maja 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy nt. Promocja biblioteki szkolnej. Prelegentami byli: prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak - kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Barbara Bakalarz-Kowalska - dyrektor Biblioteki WSBiP w Ostrowcu Św., oraz Robert Kardas - nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
W swoim wystąpieniu Barbara Bakalarz-Kowalska skupiła się na grach bibliotecznych, które bawią, uczą i są świetną okazją do promocji czytelnictwa, książki i biblioteki.